Kaupallisen kalastuksen toimijakohtaisten kiintiöiden valmistelu etenee – lakiehdotus lausunnolla

Tiedote.
Julkaistu: 07.04.2016 klo 11:10
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Merialueen kaupallisen kalastuksen sääntelyä muutetaan kalavarojen hyödyntämisen, sisävesialusten ja kalan markkinajärjestelyiden osalta. Uudistus on osa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan toimeenpanoa. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta on lausunnolla 11. toukokuuta saakka.

Nykytilanteeseen verrattuna lakiehdotuksessa suurin muutos on, että Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt jaettaisiin yrityksille ja ammatinharjoittajille siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi aiempien vuosien saaliiden perusteella. Käyttöoikeuksien perusteella jaettaisiin varsinaiset toimijakohtaiset kalastuskiintiöt vuosittain. Sekä useita vuosia voimassa olevia siirrettäviä käyttöoikeuksia että vuosittaisia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä voitaisiin siirtää toimijoiden välillä esimerkiksi myymällä.

Uusi laki muuttaisi nykyistä järjestelmää perustavalla tavalla, sillä nykyisin kaupalliset kalastajat kalastavat silakkaa, kilohailia ja lohta Suomen yhteisistä kansallisista kiintiöistä valtion asettamien kalastusrajoitusten ohjaamana. Tavoitteena on, että esimerkiksi tänä vuonna vaikeuksia aiheuttanut kilohailin kalastuksen säätely valtion toimin olisi jatkossa mahdollista hoitaa joustavasti yritysten välisillä järjestelyillä.

Tulevaisuudessa päävastuu Suomen kalastuskiintiöiden hyödyntämisestä siirtyisi siis yksityisille toimijoille, jolloin niiden olisi mahdollista optimoida toimintansa markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Samalla parannettaisiin edellytyksiä kannattavan yritystoiminnan kasvulle, kalatalouden koko arvoketjun yhteistyölle ja uusien korkean arvon tuotteiden kehittämiselle. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa vastaavien järjestelmien käyttöönotto on johtanut alan kannattavuuden merkittävään paranemiseen.

Jotta hallituksen esitystä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä saisi kokonaiskuvan, maa- ja metsätalousministeriö on koonnut tietoa nyt lausunnolla olevaan lakiehdotukseen liittyvistä valmisteilla olevista muista säännöksistä (kts. oheiset liitteet). Ne koskevat merialueen lohenkalastusta sekä kalastuskiintiöjärjestelmän tarkempia säännöksiä ja tulevat lausunnolle syksyllä 2016.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162 458
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162 494
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla: http://mmm.fi/lausunnolla

Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta lohen kalastuksesta merialueella ja Simojoessa (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Taustatietoa löytyy myös maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta: https://mmm.fi/ykp-laki