Ensi viikolla vietetään Suomen luonnon päivää. Se on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan, millaisin keinoin kalatoimiala pitää huolta yhteisestä ympäristöstä.

Kaupallinen kalastus ja kalankasvatus ovat yritystoimintaa luonnon ehdoilla. Alkutuotannossa halutaan turvata parhaat pyynti- ja kasvatusolosuhteet myös tuleville vuosille, ja kalateollisuutta ohjaavat kiertotalouden periaatteet.

Toimintatapojen aktiivinen kehittäminen kala-alalla näkyy myös tuloksissa. Kalanviljelyn ympäristökuormitus on laskenut 1990-luvun alkupuolelta yli 70 prosenttia. Nykyään kalanviljelyn fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnasta aiheutuvasta vesien kokonaisravinnekuormituksesta on vain alle kaksi prosenttia.

Kalastuksessa ympäristövastuullisuus merkitsee kalakannoista ja vesien tilasta huolehtimista. Kotimainen ammattikalastus noudattaa kestävän kalastuksen periaatetta. Ammattikalastusta ohjaa tarkka säätely ja viranomaisvalvonta, ja kalastuskiintiöt määritellään tieteellisen neuvonannon pohjalta. Kesällä saatiin hyviä uutisia kotimaiselle silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastukselle, kun niille myönnettiin kalastuksen kestävyydestä viestivä MSC-ympäristömerkki.

Kalateollisuudessa tuotantoprosessien ympäristökuormitusta vähennetään panostamalla energiatehokkuuteen ja kierrätettäviin pakkausmateriaaleihin. Sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti ja innovatiivisesti – niin elintarviketeollisuudessa, biolääketieteessä kuin kosmetiikassakin. Kalakauppa puolestaan pitää huolta tuotevalikoimansa vastuullisuudesta.

Myös tutkimus on vahvasti mukana kala-alan ponnistuksissa yhä kestävämmän toiminnan kehittämiseksi. Kalatalouden innovaatio-ohjelmissa etsitään tapoja huolehtia kalastuksen ja kalankasvatuksen kestävyydestä ja kannattavuudesta, sekä kehitetään tapoja hyödyntää kalateollisuuden sivuvirtoja entistä tehokkaammin.

Jatkuvasti muuttuvissa luonnonolosuhteissa luoviminen on tehnyt kalatalouden yritystoiminnasta joustavaa. Uudet toimintatavat kiinnostavat ja ne omaksutaan nopeasti. Asenne näkyy myös ympäristöteoissa. Luonnonvaroista ja ympäristöstä huolehtimien on arkipäivää koko luonnon ehdoilla elävässä kalan ketjussa.

 

Katriina Partanen

Toiminnanjohtaja

Pro Kala