Kalatalouden toimialojen yhteenlasketut tuotot laskivat vuonna 2019 ja ainoastaan jalostusyritykset onnistuivat kasvattamaan tuottojaan. Kalatalousyritysten tuotot olivat yhteensä 930 miljoonaa euroa ja ala työllisti 2 342 henkilötyövuotta. Kalatalouden tuotoista lähes 80 prosenttia syntyi kalanjalostuksessa sekä kalan tukkukaupassa. Myös alan nettotulokset heikkenivät kalan tukkukauppaa lukuun ottamatta, mutta investoinnit kasvoivat.

Kalataloudessa toimi 1 459 yritystä vuonna 2019. Tiedot koskevat yrityksiä, jotka toimivat merialueen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, tukkukaupan ja vähittäiskaupan toimialoilla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) kalatalouden kannattavuustiedot eivät toistaiseksi sisällä tietoja sisävesikalastusyrityksistä. 70 prosenttia kalatalouden yrityksistä oli kalastusyrityksiä ja näistä valtaosa oli liikevaihdoltaan pieniä rannikkokalastusyrityksiä.

Kalatalouden tuotot vuonna 2019 olivat yhteensä 930 miljoonaa euroa. Tuotot olivat jalostusyrityksiä lukuun ottamatta pienempiä kuin vuonna 2018 kaikilla kalatalouden toimialoilla. Suurimmat tuotot sai aikaan kalanjalostus, 404 miljoonaa euroa, ja kalan tukkukauppa, 314 miljoonaa euroa.

Kalatalousala työllisti 2 342 henkilötyövuotta. Tämä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Kalanjalostus sekä kalan tukkukauppa työllistivät eniten ja niiden osuus oli yhteensä 61 prosenttia koko toimialan henkilötyövuosista. Alkutuotannon eli kalastuksen ja vesiviljelyn parissa työskentelevien osuus oli neljäsosa.

Kannattavuus heikkeni – vain tukkukaupan kannattavuus parani

– Kannattavuus kalatalousalalla heikkeni vuonna 2019. Kalan tukkukauppa onnistui ainoana toimialana parantamaan nettotulostaan 7,1 miljoonaan euroon. Kalanjalostustoimialan kannattavuus heikkeni selvästi, mutta siitä huolimatta nettotulos, 7,6 miljoonaa euroa, oli kalatalousalan paras vuonna 2019. Vesiviljelyala jäi kiertovesikasvattajien entisestään heikentyneen tuloksen myötä 3,1 miljoonaa euroa tappiolle, tutkija Joonas Valve toteaa.

Kalatalousalan investoinnit kasvoivat

– Kalatalousalalla investoitiin vuonna 2019 edellisvuotta enemmän. Suurimmat nettoinvestoinnit tehtiin kalanjalostustoimialalla, jossa lähinnä suurten yritysten myötä investointien summa oli 30,6 miljoonaa euroa, tutkija Joonas Valve kertoo.

Investointejaan kasvattivat myös suuret trooliyritykset ja kalastuksen nettoinvestoinnit olivat kokonaisuudessaan lähes kymmenen miljoonaa euroa. Vesiviljelyn nettoinvestoinnit laskivat huomattavasti edellisvuodesta ollen silti lähes seitsemän miljoonaa euroa.

Tiedot Taloustohtorissa ja stat.luke.fi-verkkopalvelussa

Kalatalousyritysten taloudellisia tunnuslukuja julkaistaan Luken Taloustohtorissa sekä tilastotietokannassa stat.luke.fi. Palveluissa ovat nähtävissä taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2008−2019 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yritysten taloudellisia tunnuslukuja voi tarkastella jalostuksen ja kalakaupan osalta yrityksen suuruusluokan, vesiviljelyssä tuotantosuunnan ja kalastuksessa kalastusmuodon mukaan.

Kuva. Merialueen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, tukkukaupan ja vähittäiskaupan reaaliset tuotot (milj. €) vuosina 2008-2019.

Lähde: LUKE 15.6.2021