Suomen vesistöissä kalakantojen elinkiertoa ja lisääntymistä haittaavat erilaiset ongelmat, jotka heijastuvat myös kalastuselinkeinon kannattavuuteen. Tilanne on kuitenkin korjattavissa. Kalakantojen elinvoimaisuuteen ja tehokkaaseen aluesuunnitteluun tähtäävää työtä koordinoi viime vuonna toimintansa aloittanut Kalatalouden ympäristöohjelma.

Luonnonvarakeskuksen luotsaama ympäristöohjelma keskittyy elvyttämään kalakantojen luontaista lisääntymistä.

– Kunnostamme kalojen elinympäristöjä ja tuotamme luonnossa menestyviä istukkaita. Tuomme mukaan työhön myös kalataloudellisen aluesuunnittelun toimintamallin, joka tukee kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaa, kertoo ohjelman koordinaattori Aki Mäki-Petäys Luonnonvarakeskuksesta.

Parempia elinympäristöjä, parempia istukkaita

Vesistöjen kunto on kalakantojen elinvoimaisuuden ja siten myös kalastuksen kannattavuuden tärkein taustatekijä. Kalatalouden ympäristöohjelma luo ja vahvistaa tarvittavaa tietoperustaa kutu- ja poikastuotantoalueiden kunnostamiselle. Lähtökohtana on hyödyntää olemassa oleva tutkittu tieto ja tuottaa uutta tietoa koe- ja kenttätutkimuksilla.

Kunnostusten lisäksi ohjelma satsaa istukkaisiin. Pitkään laitosviljelyssä olleet lohikalakannat ovat menettäneet villien kalojen ominaisuuksia, minkä vuoksi niiden kyky selviytyä luonnossa on merkittävästi heikentynyt. Ohjelmassa kehitetään menetelmiä laitostuneiden kalakantojen villiyttämiseksi ja luonnonmukaisempien istutuspoikasten tuottamiseksi. Näitä menetelmiä siirretään myös yritysten istutuspoikastuotantoon.

– Olemme mielenkiinnolla ja innostuneena mukana kehitystoiminnassa, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen Montan Lohi Oy:stä.

Yksi ympäristöohjelman tärkeimmistä tavoitteista onkin juuri alan sisäisen yhteistyön rakentaminen. Toimivat verkostot tutkimuksen, yritysten, paikallisten järjestö- ja kansalaistoimijoiden sekä hallinnon välillä ovat työssä ensiarvoisen tärkeitä. ”Tehokasta tiedonjakoa varten kehitetään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa verkkopohjaista vesistökunnostussivustoa”, Aki Mäki-Petäys kertoo.

Toimivalla aluesuunnittelulla pontta ja kestävyyttä kalastukseen

Kalastuslainsäädännön uudistuminen on tuonut kalakantojen hoitoon uusia ympäristötavoitteita ja työkaluja. Tehokkaalla ja tietoon perustuvalla aluesuunnittelulla voidaan edistää kalavarojen kestävää käyttöä kalatalousalueilla.

Rannikolla sijaitsevalla pilottialueella ympäristöohjelma kerää ja hyödyntää kalojen lisääntymisalueita koskevaa paikkatietoa. Sisävesialueella ohjelma keskittyy kehittämään mittareita kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden tunnistamiseen sekä kalavesien yhteiskäytön edistämiseen. Kalatalousalueille tuotetaan vaihtoehtoisia malleja aluesuunnitteluun ja kalastuksen ohjaukseen sekä edistetään tiedon soveltamista päätöksenteossa.

–Kaikki kalatalouden ympäristöohjelman toimenpiteet tähtäävät samaan päämäärään: kestävästi hyödynnettyihin elinvoimaisiin ja luonnossa lisääntyviin kalakantoihin, kiteyttää koordinaattori Mäki-Petäys.

Lähde; Pro Kala/ tiedote 13.8.2018