Kalatalousalan kansallinen tukirahoitus koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille on hyväksytty. Yritykset voivat saada avustusta 3 000 – 10 000 euroa. Avustusta voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin.

Valtioneuvosto on tänään 14.5. hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään kalatalouden väliaikaisten kriisitukien myöntämisestä. 10 miljoonan euron lisäraha elinkeinokalatalouden kehittämiseen koronakriisitilanteessa myönnettiin valtion toisessa lisätalousarviossa. Avustusten haku alkaa maanantaina 18.5. Tuen myöntäminen on keskitetty Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskuksiin.

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi. Avustusta voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua. ELY-keskukset päättävät avustuksen myöntämisestä tapauskohtaisesti.

Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa, ja se voi kattaa korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta yrityksen välttämättömästä taloudellisesta sopeutumistarpeesta. Avustusjärjestelmä on väliaikainen, ja se on voimassa tämän vuoden loppuun asti. Avustusta voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille aina elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin.

Avustuksen yrityskohtaista enimmäismäärää laskettiin 10 000 euroon alkuperäisestä 120 000 eurosta, koska hallitus valmistelee parhaillaan yrityksille jaettavaa kustannustukea, joka kattaisi laajasti eri toimialat. Maataloudelle ja kalataloudelle nyt myönnettävien avustusten enimmäismäärä on siten yhdenmukaistettu muiden tällä hetkellä käytössä olevien, työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien suorien avustusten kanssa. Nyt hyväksytyn tuen myötä kalatalouden yritykset saadaan korona-avustusten piiriin, sillä ne ovat jääneet aiempien tukien ulkopuolelle. Kalatalouden yritysten tukien enimmäismäärää tarkistetaan hallituksen tulevien yritystukia koskevien linjausten mukaisesti.

Lähde: Meri- ja kalatalousverkosto 14.5.2020