Tiedote.
Julkaistu: 14.04.2016 klo 17:16
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Hallitus on tänään päättänyt kalastusrajoituksista ja alueista, joilla kielletään saimaannorpalle haitallisimpien pyydysten käyttö. Hyväksytyllä asetuksella täydennetään ELY-keskuksen ja vesialueiden omistajien välisten sopimusten nojalla syntynyttä kalastusrajoitusaluetta, jotta rajoitusalueesta saadaan kattava ja yhtenäinen. Uusi asetus ja kalastusrajoitussopimukset tulevat voimaan 15. huhtikuuta. Rajoitusten tavoitteena on turvata erittäin uhanalaisen saimaannorppakannan kasvu.

Kalastusrajoituksilla kielletään kaikkein vahvalankaisimpien verkkojen käyttö, säädetään katiskan nielun koosta ja rysän rakenteesta sekä kielletään verkkokalastus kokonaan ajanjaksolla 15.4.–30.6. Kielto ei kuitenkaan koske muikkuverkkoja, sillä pyydyskuolleisuus niissä on ollut erittäin vähäistä.

Kalastusrajoituksista säädetään nyt sopimuksilla ja yhdellä asetuksella aiemman kahden asetuksen sijaan, jotta sääntely olisi selkeämpää ja jotta kalastusrajoitusten valvonta ja niistä tiedottaminen olisi helpompaa. Kalastusrajoitukset perustuvat saimaannorppa- ja kalastusseurantaryhmän esitykseen, kuulemisiin ja lausuntokierroksella saatuun palautteeseen. Rajoitusalue muodostuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostetuista viiden kilometrin suoja-alueista sekä niitä yhdistävistä alueista lahtialueet mukaan lukien.

ELY-keskus on tarjonnut menneen kevättalven aikana kalavesien omistajille sopimusta kalastuksen rajoittamisesta korvausta vastaan. Sopimuksilla on haluttu sitouttaa toimijoita saimaannorpan suojelutyöhön. Sopimuskorvauksella (1,7 e/ha) osakaskunnat saavat varoja rajoitusten valvontaan ja niistä tiedottamiseen sekä muuhun kalavarojen hoitoon. Ilman sopimusmenettelyä osakaskunnat eivät todennäköisesti saisi kalastusrajoituksista johtuvien lupatulojen vähenemisen kattamiseen mitään kompensaatiota. Korvauksiin on maa- ja metsätalousministeriössä varattu rahoitus koko esitetyn alueen eli noin 2 560 hehtaarin osalta.

– Osakaskunnat ovat tarttuneet tarjoukseen kiitettävästi. Toivon, että loputkin osakaskunnat lähettävät vastauksensa ELY-keskuksen sopimustarjoukseen mahdollisimman nopeasti. Sopimuksen tehneille osakaskunnille voidaan maksaa korvausta, kunhan rajoituksia on noudatettu 15. huhtikuuta alkaen, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen muistuttaa.

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

– Alueen asukkaiden tekemä työ kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamiseksi on tuottanut tulosta, ja kanta on kasvanut suojelustrategian mukaisesti. Saimaannorpan uhanalaisuus on lieventynyt äärimmäisen uhanalaisesta lajista erittäin uhanalaiseksi. Pitkäjänteinen suojelutyö vaatii niin tietoisuuden parantamista ja yhteisistä pelisäännöistä sopimista kuin myös suojelua tukevaa lainsäädäntöä, ministeri Tiilikainen sanoo.

Valtioneuvoston istunnossa hyväksyttiin myös asiaa koskeva lausuma, jonka mukaan hallitus seuraa ja arvioi saimaannorppakannan kehittymistä, asetuksen voimaantulon jälkeen tapahtuvia mahdollisia pyydyskuolemia ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin saimaannorpan suojelun riittävän tason turvaamiseksi.

Lisätietoja:
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, p. 050 364 0836
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 0295 162 404