Kalastuslain kokonaisuudistus

Tiedote 19.1.2009Kalastuslakityöryhmä selkeyttäisi kalastuksen sääntelyä

Kalastuslain uudistaminen on käynnistynyt maa- ja metsätalousministeriössä syksyllä 2008.

Hanketta valmistelee laajapohjainen työryhmä sekä neljä jaostoa.

Uudistuksella pyritään edistämään kalastusharrastuksen ja -elinkeinon toimintaedellytyksiä.

Tavoitteena on kalastuslaki, joka vastaisi nykypäivän vaatimuksia muun muassa perusoikeuksien suhteen. Myös muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset on otettava huomioon uudistusprosessissa. Säätelyjärjestelmän on oltava selkeä. Näin ollen nykyistä lakia tullaan selkeyttämään ja yksinkertaistamaan.

Lisäksi lain keskeisenä tavoitteena on säännellä kalastusoikeutta, kalastusmenetelmiä, kalakantojen hoitoa sekä kalatalouden hallintoa kalastuksen osalta. Nykyisen lain tavoitteena on vesialueen mahdollisimman suuri pysyvä tuottavuus kestävän käytön periaatteen mukaisesti.

Kalastuslaissa määritellään keinot ja eri toimijoiden toimivallat kalastuksen säätelyyn. Kalastuksen säätelyyn liittyviä päätöksiä tekevät useat eri tahot, muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinokeskus, kalastusalue ja kalastusoikeuden haltija.