Kalastusaluksia tarkastettiin Itämerellä

Tiedote.
Julkaistu: 02.04.2015 klo 14:56
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö ja Rajavartiolaitos osallistuivat EU:n kalastuksenvalvontaoperaatioihin tammikuussa pohjoisella Itämerellä sekä maaliskuussa eteläisellä Itämerellä. Kalastusaluksia ja pyydyksiä tarkastettiin merellä Suomen, Puolan ja Liettuan talousvyöhykkeillä sekä Suomen aluevesillä.

Operaatioiden aikana tarkastettiin 28 Suomen, Ruotsin Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan lipun alla purjehtivaa kalastusalusta. Tarkastettavat alukset olivat turska-, silakka- ja kilohailitroolareita sekä yksi verkkoalus. Aluksissa tarkastettiin kaikki kalastukseen liittyvä kuten pyydykset, kalastuspäiväkirjat, kalojen säilytystilat, alamittaisten kalojen osuus sekä eri kalalajien esiintyminen saaliissa. Tarkastuksissa havaittiin yksi pyydysten merkintärikkomus. Kova merenkäynti rajoitti ajoittain tarkastuksia merkittävästi.

Tarkastusten tavoitteena on seurata, että kiintiöityjen kalalajien (turska, lohi, silakka ja kilohaili) kalastuksessa noudatetaan säädöksiä. Yhteisoperaatioiden aikana järjestetään tehostettua valvontaa sekä merellä että satamissa.

Operaatioita johti Euroopan unionin kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) ja kansallisia valvontaresursseja koordinoivat Liettua ja Tanska. Suomessa operaatiota koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. Rajavartiolaitos osoitti operaatioiden käyttöön vartiolaiva Tursaksen, Turvan ja Uiskon miehistöineen. Lisäksi operaatioon osallistui neljä kalastuksenvalvojaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä yksi kalastuksenvalvoja Ruotsista, Puolasta sekä Liettuasta. Yhteistoiminta eri maiden viranomaisten välillä sujui erittäin hyvin. Vastaavia yhteisvalvontaoperaatioita järjestetään ympärivuotisesti.

Itämeren yhteisvalvontaoperaatiot ovat onnistuneet hyvin. Ne alkoivat vuonna 2007, jonka jälkeen havaitut rikkomukset ja puutteet raportoinnissa ovat vähentyneet merkittävästi. Operaatiot ovat yhtenäistäneet Euroopan unionin jäsenmaiden valvontamenettelyjä sekä lisänneet valvonnan uskottavuutta.

Lisätietoja:

kalatalousylitarkastaja Ali Lindahl, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162219

rajaturvallisuusasiantuntija Matti Kropsu, Rajavartiolaitoksen esikunta, puh. 0295 421174