Kalaa on joskus kaupoissa tarjolla enemmän, joskus vähemmän. Saatavuus ja tarjonta vaihtelevat monista syistä.

Keskikesällä ja lämpimien vesien aikaan pyydettyä kalaa ei saada yhtä hyvin kuin viileämmillä vesillä. Syy on kalojen liikkumisessa: kalat siirtyvät silloin syvemmälle, viileämpiin vesiin. Kalat eivät liiku yhtä aktiivisesti, ja siten eivät käy pyydyksiinkään.

Lyhyemmätkin sääilmiöt voivat vaikuttaa saatavuuteen. Jos myrskytuuli iskee, vesille ei päästä, ja myrskyn aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen voi kulua aikaa.

Sää ja vesien lämpötila ei kuitenkaan ole ainuita saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kalastus ja kalankasvatus kohtaavat alasta riippumattomia haasteita, jotka hidastavat ja hankaloittavat alkutuotannon kasvua. Rannikkokalastuksen ongelmana ovat haittaeläimet, hylje ja merimetso, jotka vaikeuttavat kalastusta. Kasvatetun kalan puolella tuotannon lisäämistä hidastaa byrokratia ja tiukka ympäristöluvitus.

Kalastajien määrä vaikuttaa myös pyydetyn kalan saatavuuteen. Kalastajia lähtee alalta enemmän kuin uusia tulee ja monet ammattikalastajat ovat melko iäkkäitä. Ongelma on nähtävissä etenkin rannikkokalastuksen puolella. Sisävesikalastuksessa tilanne on parempi, ja uusiakin yrittäjiä lähtee alalle.

Talouden tilanne ylipäätään vaikuttaa myös kalan tuotantoon. Maailman tilanteesta johtuva kustannusten nousu aiheuttaa hintapaineita, mikä voi jopa tehdä kalastuksesta joissain tilanteissa kannattamatonta.

Kalalla on elintarvikkeena myös omia erityispiirteitä. Se on herkkä elintarvike, ja tuoreen, pakkaamattoman kalan myynti vaatii kaupalta paljon, yleensä palvelutiskiä henkilökuntineen. Kalan kuljetus vaatii myös katkeamattoman kylmäketjun, ja siksi pienten määrien kuljetus ei välttämättä kannata. 

Viime vuosina erilaisten kuluttajapakattujen tuotteiden valikoiman laajentuminen on onneksi parantanut kalan tarjontaa. Puolivalmisteet, pakasteet, säilykkeet ja vakuumipakatut tuotteet eivät ole yhtä herkkiä kuin tuore pakkaamaton kala, ja niiden avulla pienemmätkin kaupat voivat tarjota kalatuotteita, vaikka niissä ei palvelutiskiä olisikaan.

Lähde; Pro Kala ry 28.6.2022