Ruokahävikin vähentämisestä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on tullut jo monien kuluttajien ja elintarvikealan yrittäjien arkea. Voidaanko ruokavalinnoilla muuttaa jopa yhteiskuntaa ja maailmaa? Vaihtoehtoisten proteiininlähteiden rinnalle kehitellään nyhtösilakkaa. Uudenlaisten kalatuotteiden markkinoille pääsy edellyttää pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja ennakkoluulotonta yhteistyötä.

Nyhtösilakkaa voisi käyttää kuin jauhelihaa. Espoossa sijaitsee VTT:n laboratorio, jossa kehitetään kalatalouden uusinta tuotetta, nyhtösilakkaa, jonka valmistuksessa hyödynnetään koko kala. Teollisessa valmistuksessa silakkaa ei tarvitse perata. Ruskeaan nyhtösilakkanauhaan piiloutuvat sisäelimet, ruodot ja suomut.

Nyhtösilakassa on tallessa kaikki kalan hyvät ominaisuudet. VTT:n tutkijat kertovat, että kotimaiseen kestävästi kalastettuun silakkaan perustuvat tuotteet sopivat erityisen hyvin kuluttajille, jotka kantavat huolta maailman merien ylikalastuksesta. Kotimaiset ja vastuullisesti tuotetut ja pyydetyt raaka-aineet ovat tiedostavien asiakkaiden valintoja.

– Ruokaan liittyvät kulutustottumukset ovat murroksessa, joten silakan jalostusastetta kannattaisikin nyt nostaa ja tarjoilla sitä kuluttajille ympäristöystävällisenä ja terveellisenä vaihtoehtona, tuotantojärjestelmien päällikkö Asmo Honkanen Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Jalostus vaatii investointeja

Uusien elintarviketuotteiden ja vielä pidemmälle jalostettujen lisäarvotuotteiden kehitys lähtee ensiluokkaisesta raaka-aineesta. Pidemmälle viety jalostus vaatii myös aiempaa suurempia investointeja.

– Nyhtösilakan valmistamiseen tarvitaan ekstruuderi, joka ei kuulu kalateollisuuden peruslaitteisiin. Se kuitenkin mahdollistaisi täysin uudenlaisten tuotteiden valmistamisen. Se mahdollistaisi myös sen, että raaka-aineena käytettäisiin pienikokoista silakkaa, joka ei tällä hetkellä kelpaa fileointiin, eli sitä ei käytetä elintarvikkeena, VTT:n erikoistutkija Kaisu Honkapää tarkentaa.

Uusia tuotteita – kestäviä valintoja

Silakkasaalista hyödynnetään Suomessa tällä hetkellä elintarvikkeena vain murto-osa. Blue Products –innovaatio-ohjelmassa etsitään Luonnonvarakeskuksen, Turun yliopiston ja VTT:n yhteisvoimin uusia käyttömuotoja silakalle ja muille vajaasti hyödynnetyille kaloille niin elintarvikkeena kuin vaikkapa kosmetiikkateollisuuden raaka-aineena.

– Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tukea saaneen innovaatio-ohjelman tavoitteena on nostaa kotimaisen kalan, erityisesti silakan jalostusastetta Suomessa, ja näin saada parempaa tuottoa ja arvoa koko tuotantoketjulle, neuvotteleva virkamies Timo Halonen maa- ja metsätalousministeriöstä taustoittaa.

Kotimainen kalansaalis vaihtelee noin 150–160 miljoonan kilon välissä, ja kalatuotteiden kauppatase Suomessa on noin 350 miljoonaa euroa alijäämäinen. Silakasta valmistetuilla uusilla tuotteilla on valtava potentiaali kääntää kauppatase tulevaisuudessa positiiviseen suuntaan. Kalatalouden kokonaistuotannon odotetaankin kasvavan tulevaisuudessa.

Lähde; MMM 4.4.2019