Juha S. Niemelä maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäälliköksi

Helsinki 17.9.2015

Hallitus nimitti tänään maatalous- ja metsätieteiden tohtori Juha S. Niemelän metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikön virkaan ajalle 15.10.2015 – 14.10.2020. Virkaan haki määräaikaan mennessä 22 henkilöä. Niemelä aloittaa virassaan 15.10.2015.

Juha S. Niemelä on toiminut vuodesta 2010 lähtien Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajana. Tätä ennen Niemelä on työskennellyt muun muassa Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksessa johtajana ja osastopäällikkönä sekä Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa professorina ja tutkimusjohtajana sekä johtajana.

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päätehtävänä on luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja edellytysten luominen niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Osasto vastaa alan lainsäädännön ja talousarvioesityksen valmistelusta, ohjaa alaista hallintoa, johon kuuluvat Suomen Riistakeskus, Suomen Metsäkeskus ja Metsähallitus, osallistuu Luonnonvarakeskuksen ja Maaseutuviraston tulosohjaukseen sekä ohjaa toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja Suomen ympäristökeskusta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910