Kalankasvattajaliiton syyskokouksessa kahdeksan vuotta liiton hallitusta luotsannut Irja Skytén-Suominen luovutti puheenjohtajan nuijan Johan Åbergille. Johan Åberg työskentelee MTK:ssa maatalousjohtajana, mutta aikaa on löytynyt kahden vuosikymmenen ajan myös luottamustehtävissä Kalankasvattajaliiton hallituksessa.

Åber tietää omakohtaisesti vastuut, joita Kalankasvattajaliiton hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu.
– Nostan hattua nykyiselle puheenjohtaja Irja Skytén-Suomiselle. Puheenjohtajan rooli on usein yksinäinen, mutta tukea saa onneksi kentältä. Puheenjohtajalla on suuri vastuu olla toteuttamassa liiton toimintasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita niukoilla resursseilla. On muistettava, että liiton hallitus ei itsessään pysty elinkeinon ongelmia ratkomaan. Sen tärkein tehtävä on toimia keskustelufoorumina ja katsoa, että kentän tavoitteet päätyvät päätöksentekoketjuun, Åberg sanoo.

Irja Skytén-Suominen luovuttaa puheenjohtajan nuijan luottavaisin mielin Johanille. – Moni asia elinkeinossa on muuttunut, mutta kalanviljelyn perusasiat ovat ennallaan. Kalaa tuotetaan ekologisesti ja ympäristöystävällisesti perinteisissä verkkoaltaissa ja uudet innovaatiot ovat siinä apuna. Uutta teknologiaa edustava kiertovesikasvatus ottaa sekin ripeitä edistysaskelia. Kalanviljely on Suomessa monipuolistunut, Skytén-Suominen sanoo.

Keskeinen haaste alalle on edelleen uudistaa lupajärjestelmää. Syyskokouksessa Skytén-Suominen kertoo, että Liiton päätehtävänä on edelleen ensi vuonna viedä eteenpäin kalanviljelyn sääntelyn yksinkertaistamista ja luvituksen helpottamista. Kalankasvatuslupien myöntämiseen sekä lupaharkintaan ja valvontaan on luotava helpotuksia. Tavoitteena tulee olla käsittelyaikojen lyhentäminen, käsittelyyn osallistuvien viranomaisten määrän vähentäminen, moninkertaisen lupaharkinnan vähentäminen sekä säännösten ristiriitaisuuden vähentäminen, – Skytén-Suominen luettelee.

Kuva Mika Remes

LÄHDE; Suomen Kalankasvattajaliitto ry, 16.11.2022