Itämeren turska menetti MSC-sertifikaatin

Kaikki viisi Itämeren itäisen alueen turskan kalastuslaivastoa ovat menettäneet MSC-sertifikaatin. Riippumaton arviointi osoitti, että itäisen turskakannan tila ei täytä MSC:n kestävän kalastusstandardin vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että alueelta tulevaa turskaa ei ole mahdollista enää myydä tai ostaa ympäristömerkittynä.

”MSC:n kestävän kalastuksen ympäristö̈standardia pidetään yhtenä̈ luotettavimmista instrumenteista, jolla voidaan asettaa kriteerit kalastusyritysten toiminnan kestävyydelle ja hallinnoinnille. Saadakseen sertifikaatin, kalastusyritysten on osoitettava, ettei niiden toiminta vaaranna kalakantojen tilaa”, sanoo MSC Skandinavian ja Itämeren alueen johtaja Minna Epps.

Sertifikaatin menettäneet laivastot ovat: DFPO Denmark Eastern Baltic Cod; Germany Eastern Baltic Cod; Swedish Fisherman’s Producer Organization (SFPO) Eastern Baltic cod; LFA Latvia Trawl Eastern Baltic Cod; ja Poland Eastern Baltic Cod.

”Valitettavasti riippumaton arviointi osoitti, että Itämeren itäisen turskakannan tila ei täytä MSC-standardin kriteerejä. Toivomme, että tämä johtaa kaikkien sidosryhmien yhteistyöhön kalastuksen hallinnoinnin parantamiseksi, jotta sertifikaatti voidaan tulevaisuudessa palauttaa”, Epps lisää.

Miksi kalastuslaivasto menetti sertifikaatin?

Vuoden 2015 Itämeren itäisen turskan kanta-arvioinnit eivät pystyneet tarjoamaan tarvittavaa informaatiota kalakannan tilasta ja viitearvoista, jotka vaaditaan tehokkaaseen kalastuksen hallinointiin pitkällä aikavälillä.

Kaikkien viiden kalastuslaivaston pyynti kohdistuu samaan turskakantaan ja MSC:n kriteereissä vaaditaan, että laivastojen sertifioinnista vastuussa olevien arviointiryhmien on sovellettava yhtenäistä pisteytysmekanismia kalakannan arvointiin. Tanskan, Saksan ja Ruotsin kalastuslaivastojen vuosittaisten seuranta-auditointien jälkeen arviointiryhmät päättivät sertifikaatin peruuttamisesta.

”Tanskalainen turskan kalastuslaivasto sai Itämeren ensimmäisen MSC-sertifikaatin vuonna 2011. Siitä lähtien sertifikaatista on tullut lähes välttämättömyys useimmilla markkinoilla, joilla turskaa myydään. Tämän vuoksi sen menettäminen on erittäin ikävä asia Itämeren turskankalastajille. Varsinkin kun menettämiseen johtaneet syyt eivät ole kalastajien käsissä, vaan lähinnä kalan kasvuun liittyvissä muutoksissa ja tutkijoiden kyvyttömyydessä arvioida kalojen ikärakennetta”, toteaa DFPO:n kalatalouskonsultti Jonathan Broch Jacobsen.

Lisätiedot sertifikaatin poistamisesta sisällytetään valvontaraportteihin, jotka julkaistaan MSC:n toimesta vuoden 2016 alussa. Tämän lisäksi kalastuslaivastot valmistelevat parhaillaan toimintasuunnitelmaa, jolla pyritään löytämään kalastuksen hallinnointiin.

 ”Voimme vain toivoa, että tutkijat löytävät pian ratkaisun tilanteen korjaamiseksi ja ostajat pysyvät kärsivällisinä odottaessaan MSC-sertifikaatin palautumista Itämeren itäisen alueen turskalle”, Jacobsen lisää.

Vaikutukset kalan toimitusketjuun

Joulukuun 17. päivän jälkeen kyseisiltä kalastuslaivastoilta peräisin olevaa turskaa ei voi myydä tai ostaa MSC-sertifioituna ja merkitä sinisellä MSC:n ympäristömerkillä. Sen sijaan kalaerät, joiden pyyntipäivä on 17. joulukuuta tai aiemmin, voidaan edelleen myydä ympäristömerkittynä.

MSC-sertifioitua turskaa on yhä saatavilla

MSC-sertifioitua turskaa pyydystää edelleen 12 kalastuslaivastoa Islannissa, Norjassa, Barentsinmerellä, Grönlannissa, Alaskassa ja Beringinmerellä. MSC:n verkkosivuilla on luettelo kaikista sertifioiduista turskan kalastuslaivastoista ja toimittajista.

 

Lisätietoja: Janne Posti, MSC Project Manager / Finland, Mobile: +358 44 980 5916, Email: janne.posti@msc.org