Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla. Elinkeinokalatalouden piirissä toimiville yrityksille osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha. Tämän lisäksi varaudutaan maatilojen valtiontakausten takausvastuiden kasvuun sekä vesihuollon toimintaedellytyksien tukemiseen.

– On tärkeää, että kaikki koronan koettelemat yrittäjät ovat samalla viivalla. Hallituksen lisätalousarvioesitys tuo maaseudun ja kalatalouden yritykset kriisitukien piiriin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille suunnatun kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä turvata ruokajärjestelmän toimivuutta. Tukea voidaan maksaa maatilakytkentäisille yrityksille sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville yrityksille. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee valtionavustuslain nojalla valtioneuvoston asetusta maaseudun yritysten kriisituesta. Tukihakemukset käsitellään alueellisissa ELY-keskuksissa. Tuen tarkemmista ehdoista ja haun alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Koronavirusepidemia aiheuttaa myös kalatalouden yritystoimintaa harjoittaville yrityksille vastaavia taloudellisia vaikeuksia kuin muiden toimialojen yrityksille. Elinkeinokalatalouden kriisitukea voidaan maksaa kalatalouden arvoketjun (kalastus, vesiviljely, jalostus ja kauppa) yritystoimintaa harjoittaville mikroyrityksille sekä pienille, keskisuurille ja suuryrityksille. Tukea voidaan maksaa kalatalouden yrityksille 120 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti.

Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) siirretään 6,5 miljoonaa euroa, jolla varaudutaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettävien valtiontakausten takausvastuiden lisääntymiseen ja mahdollisesti lisääntyviin takaustappioihin.

Vesivarojen käytön ja hoidon menoihin myönnetään lisäystä 1, 35 miljoonaa euroa. Lisäyksellä turvataan vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana tukemalla vesihuoltolaitoksia ja muita vesihuollon toimijoita esimerkiksi henkilöstövajeen korvaamisessa, sekä vahvistamalla tilapäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskusten voimavaroja vesihuoltotehtävissä.

Pohjois-Suomeen ennustettuihin poikkeuksellisiin tulviin varautumiseksi tarpeellisen tulvasuojelu- ja torjuntatoimenpiteiden lisämäärärahatarpeet on tarkoitus ottaa huomioon myöhemmissä lisätalousarvioissa, kun määrärahatarve on selvinnyt käytännön töiden edetessä.

Lähde; MMM 8.4.2020