Hallitus tukee vaelluskalakantojen elvyttämistä pilottikohteissa

Helsinki 28.9.2015

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on nostanut vaeltavien ja uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämisen hallituksen luontopolitiikan kärkeen. Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää käytännön toimenpiteet kalatiestrategian kärkikohteista valituissa pilottikohteissa. Samalla edistetään uusia ratkaisuja rakennettujen jokien vaelluskalojen kulun ja lisääntymisen turvaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö suuntaa kärkihankerahoitusta erityisesti yhteisrahoitteisesti toteuttaviin konkreettisiin ja ripeästi liikkeelle lähteviin hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Kärkihankerahoituksella halutaan vauhdittaa viime aikoina useissa vesistöissä virinnyttä hyvää yhteistyötä vaelluskalakantojen luonnonkierron palauttamiseksi. Valittavissa kohteissa edellytetään alueellisten kohdetahojen mukaan tuloa rahoitukseen. Valtion tuki olisi siten hankkeiden rahoituksesta vain osa ja sen tarkoituksena on sitouttaa yhteistyötahoja vähintäänkin samanlaisiin panostuksiin vaelluskalojen hyväksi.

Rahaa, tutkimusta ja kunnostushankkeita kohdennetaan kalatiestrategian kärkikohteista valittuihin pilottikohteisiin. Toimenpiteet suunnitellaan, aikataulutetaan ja vastuutetaan alueiden toimijoiden ja viranomaisten kesken. Työssä otetaan huomioon myös vesistöjen muun käytön ja hoidon tarpeet kuten vesien hyvän tilan tavoitteet, tulva‐ ja kuivuusriskien hallinta, virkistys‐ ja matkailukäyttö sekä uusiutuva energia.

Kärkihankerahoista tuettavilla hankkeilla vahvistetaan erityisesti jokien vaelluskalakantojen luonnontuotantoa lisääntymisalueilla. Toimenpiteitä on tarkoitus suunnata uudenlaisiin teknisiin ratkaisuihin kalan kulun järjestämiseksi, kalanpoikasten kotiuttamisistutuksiin lisääntymisalueille sekä emokalojen ylisiirtomenetelmien ja poikasten alasvaellusratkaisujen kehittämiseen.

Elvyttämishankkeita halutaan edistää erityisesti Kemi-, Ii- ja Kymijoen sekä Saimaan ja Pielisen vaelluskalakantojen turvaamiseksi. Kalatiestrategian kärkikohteiden vauhdittamisen rinnalla työtä vaelluskalakantojen hyväksi jatketaan myös useissa muissa vesistöissä. Rajavesistöyhteistyössä erityisen huomion kohteena ovat esimerkiksi lohi- ja taimenvesistöinä arvokkaat Tuulomanjoki Lapissa sekä Hiitolanjoki Etelä-Karjalassa.

Vahvistuneet vaelluskalakannat parantavat kestävän kalastusmatkailun, vapaa-ajankalastuksen sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Samalla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä jokivesien ja Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja p. 050 341 9934
kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi p. 0295 16 2313