TIEDOTE 12.8.2015

Hallituksen edistettävä kotimaisen kysynnän elpymistä

Kotimarkkinoita edustavissa liitoissa ollaan huolestuneita siitä, että kotimainen kysyntä on alentunut merkittävästi. Päivittäistavarakaupassa myyntivolyymi ja myynnin arvo ovat alentuneet. Käyttötavarakaupan myynti on laskenut pitkään. Matkailu- ja ravintola-alalle kuluva vuosi on jo neljäs vaikea vuosi peräkkäin. Suomi tarvitsee toimia, jotka lisäävät kotimaista kysyntää ja kotimarkkinoiden elinvoimaisuutta.

Elintarviketeollisuudelle, päivittäistavarakaupalle sekä matkailu- ja ravintolaelinkeinolle kotimarkkinat ovat tärkein kysynnän lähde. Kotimaisen kysynnän heikkeneminen on heijastunut suoraan elintarviketeollisuuden valmistamien tuotteiden myyntiin, maataloustuotteiden kysyntään sekä kaupan ja matkailu- ja ravintolapalveluiden kysyntään. Ahdinkoa ovat syventäneet kustannusten nopea nousu, Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto, venäläisten matkailijoiden määrän merkittävä vähentyminen sekä kesäsesongin myyntiä heikentänyt säiden viileys ja epävakaus.

Tämän seurauksena kotimarkkinoilla toimivat yritykset ovat nyt ennen kokemattoman vaikeassa tilanteessa. Toimialojen yritykset eivät enää kestä supistuvaa ostovoimaa varsinkaan kun verotaakka ja viranomaisten yrityksiltä edellyttämien tehtävien määrä ovat samaan aikaan kasvaneet.

Ruotsin vahvan taloustilanteen keskeisin syy on yksityisen kulutuksen kasvu. Päinvastoin kuin Suomessa, Ruotsissa on tehty toimia, jotka ovat vauhdittaneet kotitalouksien ostovoiman parantumista. Hallituksen olisi nyt vahvasti toteutettava talousarviossaan politiikkaa, joka edistää Ruotsin tavoin kotimaisen kysynnän toipumista. Lisäksi on aloitettava määrätietoinen säädösten purku, jolla helpotetaan kotimarkkinayritysten toimintaa ja alennetaan kustannuksia.

Liitot pitävät kotimarkkinoiden kannalta erittäin tärkeänä myös yhteiskuntasopimuksen syntyä, sillä se mahdollistaisi ansiotulo- ja muiden verojen kevennyksen. Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen johtaisi kotimarkkinoilla toimivat yritykset entistä syvempään ahdinkoon.

Maataloudessa, elintarviketeollisuudessa, kaupassa ja matkailu- ja ravintolapalveluissa työskentelee yhteensä yli 400 000 henkeä. Toimialat ovat merkittäviä veronmaksajia, jotka investoivat kotimaahan joka vuosi satoja miljoonia euroja. Kulutuskysynnän kasvulla olisi välittömät positiiviset vaikutukset Suomen työllisyyteen ja kotimarkkinoiden kehitykseen.

Lisätiedot:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) toimitusjohtaja Heikki Juutinen puh. 040 502 6270

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry toimitusjohtaja Timo Lappi puh. 040 734 5549

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) toimitusjohtaja Kari Luoto puh. 0400 688 708