Syksyn silakka-aikaa odotellaan tänä vuonna iloisissa tunnelmissa. Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastukselle myönnettiin kesäkuussa MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatti. Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas toivoo, että sertifioinnilla on positiivinen vaikutus silakan imagoon ja kulutukseen.

 

Kalastuksen kestävyydestä viestivän MSC-sertifioinnin saavuttaminen on suomalaiselle silakan ja kilohailin kalastukselle tärkeä askel.

– Silakka ja kilohaili ovat Suomen kaupallisesti tärkeimmät kalalajit ja on hienoa, että ensimmäinen MSC-sertifiointiprosessi toteutettiin onnistuneesti, Kim Jordas iloitsee.

Merialueen saaliista 95 prosenttia saadaan sertifikaatin kriteerit täyttävästä silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksesta. Kuitenkin ainoastaan Suomen Ammattikalastajaliiton sertifiointiryhmään kuuluvat silakan ja kilohailin kalastajat voivat myydä saaliinsa MSC-sertifioituna, joten MSC-merkityn kalan osuus kokonaissaalista tulee olemaan hiukan yli 70 prosenttia.

 

Silakan ja kilohailin kalastukselle kiitosta vahvuuksistaan

 

Marine Stewardship Council (MSC) hallinnoi ympäristömerkintäohjelmaa vastuulliselle kalastukselle ja kalatuotteiden jäljitettävyydelle. Ammattikalastajaliiton koordinoima sertifiointiprosessi kesti vuoden päivät, ja arvioinnin suoritti riippumaton sertifiointilaitos Acoura Marine. Arviointikriteereissä otettiin huomioon kalakantojen tila sekä kalastuksen ympäristövaikutukset ja hallinnointi.

Sertifiointiprosessissa esiin nousivat silakan ja kilohailin kalastuksen vahvuudet. Toiminta saavutti tarvittavat pistemäärät kaikilla MSC:n kestävän kalastuksen osa-alueilla. Kalastuksen kohteena olevien kalakantojen todettiin olevan kestävällä tasolla, ja EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan perustuva kalataloushallinto arvioitiin toimivaksi. Kalankantojen tilaa seurataan aktiivisesti: Itämeren rannikkovaltiot tarkkailevat silakan ja kilohailin kantoja ympärivuotisesti, ja myös kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES arvioi ne vuosittain. Kalastuksen vaikutukset Itämeren ekosysteemiin ja muihin lajeihin ovat myös tämän hetkisten tietojen mukaan vähäiset.

Parannettavaa löydettiin saaliskoostumuksen ja sivusaaliin tiedonkeruusta. Suomen Ammattikalastajaliitto on tehnyt yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa toimintasuunnitelman, jonka avulla toteutetaan saaliskoostumuksen tarkempi seuranta MSC-sertifikaatin viisivuotisen voimassaolokauden aikana.

 

MSC-silakoita lautaselle?

 

Syksyn silakkakauteen MSC-uutiset tuovat vipinää. Silakankalastus alkaa syys-lokakuussa, ja ensimmäiset MSC-merkityt silakat saadaan kauppaan näillä näkymin syksyn aikana.

– Tämä vaatii tietenkin, että silakkaa jalostavat yritykset lähtevät mukaan, sillä merkinnän saaminen edellyttää MSC-sertifiointia koko toimitusketjulta. Tietääksemme tällaista kiinnostusta on ollut, Kim Jordas kertoo.

Silakan imagolle MSC-sertifikaatista toivotaan nostetta. Vaikka silakka on Suomen kaupallisesti merkittävin kalalaji, sen kotimainen elintarvikekulutus on viimeisten vuosikymmenten aikana vähentynyt radikaalisti.

– Uskon, että sertifioinnilla on positiivinen vaikutus silakan imagoon ja kulutukseen. Keväällä saadut tutkimustulokset silakan vierasainepitoisuuksien alentumisesta vaikuttavat samaan suuntaan. Silakka on hieno raaka-aine! Tämä antaa hyvää pohjaa myös kehittää silakasta nykyaikaisia ja helppokäyttöisiä tuotteita, visioi Jordas.

Huomattava osa silakka- ja kilohailisaalista käytetään kalajauhon raaka-aineeksi Suomessa ja Tanskassa. Kalajauhosta valmistetaan rehuja muun muassa kalankasvatukseen. Jatkossa voidaan odottaa lisääntyvää kysyntää myös MSC-sertifioidulle kalajauhon raaka-aineelle. Kasvatettu kala voi saada kestävästä kalankasvatuksesta viestivän ASC-sertifikaatin vain, jos tuotannossa käytetty kalarehu on valmistettu kestävästi kalastetusta kalasta.

Lähde; Pro Kala / tiedote 13.8.2018