Ennätyksellinen silakkasaalis vuonna 2014,

Luonnonvarakeskus                                                                             Julkaistu 05.02.2015
Ammattikalastajille ennätyksellinen silakkasaalis vuonna 2014
Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan 148 miljoonaa kiloa vuonna 2014. Saalis on vuodesta 1980 lähtien tehtyjen tilastojen mukaan kaikkien aikojen suurin. Edellisvuodesta saalis kasvoi kymmenen miljoonaa kiloa.
Luonnonvarakeskuksen ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 131 miljoonaa kiloa ja kilohailia 12 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi vuodesta 2013 yhdeksän miljoonaa kiloa ja kilohailisaalis runsaat puoli miljoonaa kiloa. Turskasaalis jäi sen sijaan pieneksi, alle 360 000 kiloon. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 96 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista. Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, eli niiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla saaliskiintiöillä. Etenkin silakkakanta on viime vuosina ollut vahva ja sen myötä saaliskiintiöt suuria. Turskasaalis jäi kiintiötä pienemmiksi.
Silakan, kilohailin ja turskan kalastus on keskittynyt muutamalle kymmenelle alukselle. Valtaosa ammattikalastajista kalasti kuitenkin rannikkoalueella verkoilla tai rysillä. Rannikkokalastuksen tärkeimmät lajit olivat ahven, siika, kuha ja lohi. Vuoteen 2013 verrattuna ahvensaalis (1,0 milj. kg) ja kuhasaalis (0,3 milj.kg) kasvoivat. Siikasaalis (0,6 milj. kg) pieneni hieman ja lohisaalis (0,3 milj. kg) pysyi ennallaan. Myös lohisaalis jäi aikaisempien vuosien tapaan kiintiötä pienemmäksi.
Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laatimaan ennakkoarvioon merialueen ammattikalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu kesäkuussa.

Kalatalouden tilastotiedot löytyvät osoitteesta www.rktl.fi/tilastot