TIEDOTE 24.6.2015

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus: tuotanto laskee, viennin lasku loivenemassa

Elintarviketeollisuuden tuotanto on vähentynyt kevätkuukausina edelleen. Huhtikuussa tuotanto oli noin 5 prosenttia edellisvuotista vähäisempää. Suurimmat syyt kehitykseen ovat kotimarkkinakysynnän aleneminen ja Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto.

– Tuotanto saadaan nousuun vain, jos kysyntä kotimarkkinoilla vahvistuu ja ala kykenee kilpailemaan tuonnin kanssa. Odotamme hallitukselta toimenpiteitä kotimarkkinakysynnän vahvistamiseksi. Myös elintarviketeollisuuden ankeuttamisen kiistanalaisella makeisverolla ja kasvavilla viranomaismaksuilla on päätyttävä, toteaa toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitosta.

Elintarvikkeiden ja juomien tuottajahintojen nousu alkoi hidastua jo vuonna 2011, ja varsinainen deflaatio alkoi vuonna 2013. Viime kuukausina hinnat ovat alentuneet kiihtyvällä vauhdilla. Huhtikuussa laskua oli 1,6 prosenttia. Myös kuluttajahinnat ovat alentuneet vuoden 2013 puolivälistä lähtien.

– Ruuan hinta ei voi tulla vuodesta toiseen alaspäin. Seuraamme huolestuneina kaupan kilpailutilannetta ja sen vaikutusta teollisuuden tuottajahintoihin, sanoo Juutinen.

Juutinen korostaa, että Suomessa ruoka ei ole kallista.

– Vain 12 prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista käytetään ruokiin ja juomiin. Taso on historiallisen alhainen. Jos kuluttajahinnoista poistetaan verojen vaikutus, hintataso Suomessa on EU-maihin verrattuna hyvin maltillinen.

Elintarvikkeiden viennin arvo on laskenut yleisen heikon kysynnän ja erityisesti Venäjän viime elokuussa asettaman elintarvikkeiden tuontikiellon vuoksi. Maaliskuussa vienti oli vähentynyt edellisvuoden tasosta noin 8 prosenttia. Vienti Venäjälle putosi vajaassa vuodessa kaikkiaan 85 prosenttia. Nyt näköpiirissä on varovaista viennin elpymistä. Alkuvuonna vienti muualle kuin Venäjälle kasvoi 10 prosenttia.

Heikosta markkinatilanteesta huolimatta elintarviketeollisuus on investoinut määrätietoisesti vuodesta 2011 lähtien. Viime vuonna investointien ennakoidaan lisääntyneen noin viidenneksellä, ja tänä vuonna ne ovat lisääntymässä 14 prosentilla.

– Investoinnit osoittavat, että luottamusta tulevaisuuteen löytyy. Elintarviketeollisuus toimii kuitenkin alhaisella noin 3 prosentin liikevoitolla. Jos kilpailutilanne ja valtiovallan toimet painavat tason tästä vielä alemmas, tuotekehitys, investoinnit, vienti ja jopa yritystoiminta vaarantuvat, Juutinen toteaa.

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 2/2015 (pdf)

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Heikki Juutinen, p. 0400 502 6270