Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 616 miljoonaan euroon, jossa olisi kasvua peräti 69 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Harppaus ylöspäin on todella huomattava, sillä viime vuonna investointien arvo oli 364 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 noin 420 miljoonaa euroa eli investoinnit vähenivät 13 prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 2020. Luvut perustuvat EK:n investointitiedusteluun.

Myönteiset odotukset osoittavat, että erittäin haasteellisesta korona-ajasta ja tulevan kevään vaikeasta ennakoitavuudesta huolimatta elintarvikeyrityksiltä löytyy halua, luottamusta ja rohkeutta investoida. Yritykset vahvistavat kilpailukykyään, jotta ne pärjäävät tiukassa markkinakilpailussa Suomessa ja yhä useammin myös globaalisti, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja kommentoi.

Investointitiedustelun mukaan puolet eli 49 prosenttia elintarvikealan kiinteistä investoinneista aiotaan kohdistaa tänä vuonna kapasiteetin korvaamiseen. Viime vuonna vastaava osuus oli 30 prosenttia. Kapasiteetin lisäämiseen suuntautuisi 27 prosenttia investoinneista, kun viime vuoden osuus oli 54 prosenttia.

Investoimalla huippunykyaikaiseen tuotantoteknologiaan yritykset varmistavat, että ne pystyvät jalostamaan nykyisten tuotteitten lisäksi uusia innovatiivisia lisäarvotuotteita kuluttajien ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti, Pia Pohja sanoo.
Selvää kasvua ennakoidaan investointeihin, joilla on muu käyttötarkoitus. Tänä vuonna niiden osuus olisi 16 prosenttia, kun se viime vuonna oli 10 prosenttia. Muu käyttötarkoitus tarkoittaa muun muassa investointeja vastuullisuuteen, vähähiilisyyteen ja kestävään kehitykseen.

Elintarvikeyritykset ovat tehneet pitkäjänteistä, määrätietoista työtä ilmasto- ja ympäristövaikutustensa minimoimiseksi ja työ jatkuu. Kansalaisetkin ovat noteeranneet alan ponnistelut, sillä joulun alla julkaistussa YouGov-kyselyssä elintarviketeollisuus ja päivittäistavarakauppa rankattiin vastuullisimmiksi toimialoiksi investoinneissa, Pia Pohja huomauttaa.
Vastuullisuus näkyy esimerkiksi materiaalien ja energian käytön tehostamisena, pakkausten kierrätettävyyden varmistamisena ja sivuvirtojen hyödyntämisenä. Elintarviketeollisuus myös hyödyntää aktiivisesti Suomessa tarjolla olevaa vapaaehtoista sopimus- ja sitoumustoimintaa, missä julkinen valta tulee yrityksiä vastaan tukemalla investointeja.
Tiedustelun mukaan elintarviketeollisuuden t&k-investoinnit kasvavat tänä vuonna 2,3 prosenttia. Ruoka- ja juomayritykset satsaavat tuotekehitykseen ja innovointiin yhteensä 65 miljoonaa euroa.

Kiinteiden investointien ohella panostukset tuotekehitykseen ovat ratkaisevia, kun suomalaisista raaka-aineista jalostetaan korkean lisäarvon tuotteita kotimaisille ja globaaleille markkinoille.

Lähde; ETL 13.1.2021