Tasavallan presidentti on vahvistanut hallituksen esityksen elintarvikemarkkinalaiksi. Laki astuu voimaan 1.1.2019 ja sen tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Elintarvikekauppaa valvomaan tulee elintarvikemarkkinavaltuutettu, jonka virka avataan vuodenvaihteessa toimintansa aloittavaan Ruokavirastoon.

Lailla varmistetaan tuottajille mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat sopimukset kirjallisina. Pyrkimyksenä on estää kohtuuttomien ehtojen ja hyvän liiketavan vastaisten tai muuten toisen osapuolen kannalta sopimattomien menettelyjen käyttöä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa. Elintarvikemarkkinalaissa säädetään myös elintarvikemarkkinavaltuutetusta. Valtuutettu voi antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia, sekä tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista. Lisäksi valtuutetun tehtäväksi tulee valvoa lakiin kirjattujen vaatimusten ja kieltojen noudattamista.

Havaitessaan elinkeinonharjoittajan ryhtyneen lainvastaiseen toimenpiteeseen elintarvikemarkkinavaltuutetun on pyrittävä saamaan neuvotteluteitse elinkeinonharjoittaja vapaaehtoisesti luopumaan siitä. Valtuutettu voi itse ratkaista, onko sopimuksen kirjallista muotoa ja vähimmäissisältöä koskevia vaatimuksia noudatettu, ja antaa tarvittaessa tähän liittyvän huomautuksen tai julkisen varoituksen. Lisäksi valtuutettu voi hakea markkinaoikeudelta toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä koskevaa kieltoa ja tähän liittyvän uhkasakon asettamista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424
osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 040 775 6060, minna-mari.kaila(at)mmm.fi
lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, p. 050 318 8948, aku-petteri.korhonen(at)mmm.fi

Lähde; MMM, 14.12.2018