ELINKEINOKALATALOUS – vastuullista ruokatuotantoa

 

Elintarviketuotannon vastuullisuus kiinnostaa yhä enemmän. Kalatalous on yritystoimintaa luonnon ehdoilla, minkä vuoksi alan toimijoiden lähtökohtana on ympäristöstä sekä kalakantojen tilasta huolehtiminen. Vedestä kalatiskiin ja viimein kuluttajan lautaselle asti ulottuvan ketjun toimintaan liittyy myös monta muuta yritysvastuun teemaa, jotka alan yritykset ottavat huomioon toiminnassaan.

 

Mitä on vastuullisuus kalaelintarvikeketjussa?

Vastuullisen yritystoiminnan edellytyksenä on taloudellinen kannattavuus. Kun yritys on kannattava, se voi panostaa yritysvastuun muihin osa-alueisiin. Elinkeinokalatalouden yritykset luovat hyvinvointia ja niillä on usein huomattava alueellinen työllistävä merkitys. Yritykset parantavat ketjun energia- ja materiaalitehokkuutta energian, raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten käyttöä optimoimalla. Kalatoimialan sivutuotteita voidaan myös hyödyntää merkittävänä osana biotaloutta. Ravitsemukseen ja kansanterveyteen liittyvät näkökohdat ovat tärkeä osa kala-alan toimijoiden yritysvastuuta kuten myös  tuotevastuu ja -turvallisuus sekä tuoteinformaatio kuluttajille.

Kalastus ja kalankasvatus tiukassa valvonnassa

Kalaraaka-aineen elintarvikeketjuun ja muuhun käyttöön tuottava ammattikalastus on tarkoin säädeltyä. Useat kalalajit on EU:ssa kiintiöity eli eri kalalajeille on määritelty tieteelliseltä pohjalta suurin sallittu vuotuinen pyyntimäärä. Saaliiden ilmoitusmenettelyllä seurataan kiintiöiden täyttymistä ja kiintiön täyttyessä kyseisen lajin kalastus loppuu. Myös muiden kuin kiintiöityjen lajien kalastuksesta ilmoitetaan. Tuontikalaa valvotaan sekä alkuperämaassa että maahantuonnin yhteydessä.

Kalankasvatus on luvanvaraista, erittäin tarkoin säädeltyä toimintaa, jota valvovat niin ympäristö- kuin terveysviranomaisetkin. Kalan kysynnän jatkuvasti kasvaessa kalankasvatuksen rooli tulevaisuuden raaka-ainetuottajana kasvaa edelleen. Kasvun edellytyksenä on ekologisesti ja taloudellisesti kestävä tapa toimia.

Ympäristötehokkaasti toimiva kalanjalostusteollisuus

Kalanjalostusteollisuuden toiminta perustuu tiukkaan lainsäädäntöön. Sen ansiosta esimerkiksi tuotteisiin käytettävän raaka-aineen alkuperä on yritysten tiedossa. Alan yrityksillä on lisäksi käytössään laatu- ja ympäristöjärjestelmiä sekä muita yritysvastuun työkaluja.

 

Tuotantoprosessien ilmastokuormitusta vähennetään panostamalla energiatehokkuuteen ja tuotannossa käytettävät raaka-aineet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Alan yritykset huolehtivat pakkausten hyötykäytöstä, ja jätteen syntyä ehkäistään myös tuote- ja pakkaussuunnittelun keinoin. Logistisen tehokkuuden parantamiseksi alalla on otettu käyttöön kierrätettävät kuljetuslaatikot. Kuluttajien kasvanut kiinnostus vastuulliseen elintarviketuotantoon huomioidaan myös tuotekehityksessä ja tuotevalikoimien hallinnassa.

 

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoihin perehdytään maaliskuun lopulla Helsingissä järjestettävässä kala-alan yrittäjien ja asiantuntijoiden Kalaviikko 2012 -tapahtumassa. Lue lisää: www.kalaviikko.com.

Lisätietoja:

Olavi Sahlstén, Suomen Ammattikalastajaliitto ry 040 0227 448

Anu Toivonen, Suomen Kalankasvattajaliitto ry 040 504 3972

Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto/ Kalateollisuusyhdistys 050 583 0478

Leena Jääskeläinen, Suomen Kalakauppiasliitto ry 050 500 4101