Elintarvikeala haluaa olla täysillä mukana edistämässä ruuantuotannon kehittämistä ja uudistumista. On kuitenkin hyväksyttävä, että uusien teknologioiden käyttöönotto ja lainsäädännön ajantasaistaminen vievät aikaa, sillä elintarviketurvallisuudesta ei voida tinkiä missään olosuhteissa.

Elintarvikeala elää keskellä historiansa voimakkainta muutosta. Koko elintarvikeketjun yhteinen tahtotila on viedä ruuantuotantoa kohti ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta. Sitä rakennetaan tutkimuksen, yhteistyön, innovaatioiden ja investointien avulla. 

  • Suomella on avainhetki ottaa edelläkävijän rooli meneillään olevassa muutoksessa ja hyödyntää sen tarjoamia kasvun mahdollisuuksia. Ruokajärjestelmän muuttaminen alueellisesti, saati maailmanlaajuisesti, on kuitenkin monitahoinen prosessi, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Muutoksen kokonaisvaltainen toteuttaminen edellyttää, että taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset seikat otetaan huomioon, Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja, Valio Oy:n toimitusjohtaja Annikka Hurme sanoi tänään Elintarvikepäivän nettitapahtumassa. 

Monet aikamme ilmiöt, kuten ikääntyminen ja kaupungistuminen, synnyttävät kiintyvällä vauhdilla tarpeita uudenlaisille toimintamalleille ja tuotteille myös elintarvikealalla. Eri tieteenalojen ja teknologioiden yhdistäminen ennakkoluulottomasti on ruuantuotannon kehittämisessä kulmakivi. Esimerkiksi elintarvikeketjussa syntyvän datan hyödyntäminen ottaa vasta ensiaskeliaan. Dataperusteisen innovaatioekosysteemin luominen on tärkeä virstanpylväs, jolla vahvistetaan koko suomalaisen ruokaketjun kilpailukykyä.

Ruuantuotannon uudet menetelmät ja raaka-aineet tuovat mukanaan myös haasteita. Tarvitaan paitsi vahvaa ja pitkäjänteistä tutkimusta, myös uutta lainsäädäntöä.

  • Turvallisuus ja kestävyys on asetettava keskiöön uutta ruokajärjestelmää kehitettäessä. Kun ratkomme ruuantuotannon haasteita, lainsäädännöllä on suuri merkitys onnistumiselle. Vain vakaa sääntely ja selkeä näkymä tulevaisuuteen kannustavat yrityksiä investoimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja.

Annikka Hurme painottaa, että Suomen päättäjien pitää olla ajoissa ja aktiivisesti mukana vaikuttamassa EU-aloitteiden ja säädösten sisältöön. Elintarvikeala on erittäin pitkälle säännelty, ja alaa koskevat lait ja asetukset tulevat suurelta osin EU:sta.

  • On tärkeää, että Suomi edistää yhtäältä aktiivisesti selkeää ja järkevää EU-lainsäädäntöä ja toisaalta varmistaa kansallisella toimeenpanolla oman kilpailukykymme säilymistä. Valtaosa elintarvikeyrityksistä on pieniä tai keskisuuria. Niiden kilpailukyky ja kannattavuus eivät saa murentua mahdollisten raportointivelvoitteiden aiheuttamaan hallintotaakkaan tai uusiin ulkoiskustannuksiin. Ainoastaan menestyvät yritykset voivat tarjota työpaikkoja, toimia vastuullisesti ja kehittää yhteiskuntaa eteenpäin, Annikka Hurme muistuttaa.

Annikka Hurmeen koko puhe Elintarvikepäivässä ja diaesitys päivittyvät Elintarviketeollisuusliiton nettisivuille www.etl.fi 

Lähde; ETL 18.5.2021