Monthly Archives: syyskuu 2020

Näillä vinkeillä kalasta ei tule ylikypsää

syys 30, 2020 |

Kalan kypsentämistä pidetään turhaan hankalana. Kala kypsyy helposti ja nopeasti, kunhan pitää mielessä muutaman yksinkertaisen kikan! Joskus kalasta tulee kypsentäessä kuivaa. Ongelma on silloin usein liian korkea kypsennyslämpötila, liian pitkä kypsennysaika tai näiden yhdistelmä. Esimerkiksi lohen täydellisenä sisälämpötilana pidetään usein 42 astetta: sen ei siis tarvitse olla kuumassa uunissa kauaakaan! Mehevän lopputuloksen saa, kun pitää […more]

Pro Kalan vuosikokous

syys 25, 2020 |

Pro Kala ry piti 23.9. keväältä siirretyn vuosikokouksensa Pasilassa. Sääntömääräiset asiat olivat kokouksen asialistalla. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas. Yhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Suomen Ammattikalastajaliiton edustajana Mikael Lindholm, Suomen Kalakauppiasliiton edustajina Kai Röntynen ja Carl-Johan Spring (uusi), sekä muina jäseninä Suomen Kalankasvattajaliiton puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen, avainasiakaspäällikkö Tuomo Huotari ja […more]

Elintarviketeollisuuden pärjäämisessä on paljon pelissä

syys 14, 2020 |

Elintarvikeyritysten hyvä varautuminen kriiseihin ja mittavat toimet tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi osoittautuivat tehokkaiksi, kun koronapandemia levisi Suomeen viime keväänä. Poikkeusoloista huolimatta tuotanto pyörii tälläkin hetkellä lähes normaalisti turvaten suomalaisten ruokahuollon. Taistelu koronavirusta vastaan, turvallisuuden varmistaminen ja sopeutuminen epävarmuuteen aiheuttavat elintarvikeyrityksille jatkuvasti suuria lisäkustannuksia. Ne rasittavat alan jo entuudestaan heikkoa kannattavuutta ja heikentävät yritysten kykyä kilpailla kotimaassa […more]

Suomi saa yhteisen hankintastrategian

syys 10, 2020 |

Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia on valmis. Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat konkreettisia työkaluja kestävien hankintojen toteuttamiseen. Hankintastrategiasta on apua myös yrityksille ja järjestöille sekä kaikille meille, sillä lukuisat tärkeät palvelut toteutetaan julkisina hankintoina. Maa- ja metsätalousministeriö edistää strategian tavoitetta kestävästä ruokajärjestelmästä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa sekä kestävästi […more]

Pysyvä poikkeus takaa lihan ja kalan savustuksen jatkumisen

syys 10, 2020 |

Euroopan komissio on antanut asetuksen, joka sallii pysyvästi tavallista korkeammat enimmäisrajat PAH-yhdisteiden pitoisuudelle meillä perinteisin menetelmin savustetuille liha- ja kalatuotteille. Komission päätös tarkoittaa sitä, että Suomessa voidaan myydä perinteisesti savustettuja tai palvattuja liha- ja kalatuotteita myös jatkossa. – Savustus on perinteisenä valmistusmenetelmänä osa suomalaista ruokakulttuuria. Sen jatkuminen Suomessa on nyt taattu pysyvällä poikkeusluvalla. Olen vakuuttunut, […more]

Hävikin vähentäminen on suomalaisen ruuan arvostamista

syys 8, 2020 |

Neljä viidestä suomalaisista pitää tärkeänä ostaa ja syödä kotimaista ruokaa. Kotimaisuuden arvostuksesta huolimatta merkittävä osa Suomessa valmistetuista ja ostetuista tuotteista päätyy ruokahävikiksi. Suomalaisessa elintarvikeketjussa syntyy vuosittain 400–500 miljoonaa kiloa hävikkiä. Suurin osa tästä tulee kotitalouksista, joista jokainen heittää vuodessa roskiin noin sadan euron arvosta ruokaa. Elintarviketeollisuudessa syntyy puolestaan noin viidennes kaikesta Suomen ruokahävikistä. Jo kahdeksatta […more]

JOKISEURAN LAUSUNTO LOHIKIINTIÖISTÄ

syys 8, 2020 |

Kansainvälinen laki ja EU:n kalastuksen perusasetus (1380/2013) edellyttävät ka- lastonhoitoa kunkin kalakannan mukaisesti. Perusasetuksen mukaan myös Itä- meren alueen lohikantoja on hoidettava jokikantakohtaisesti kunkin kannan kestävyyden mukaisesti. Näin ei ole tapahtunut. Esimerkiksi silakka- ja turskakan- noille asetetaan kalastuskiintiöt kantakohtaisesti, mutta ei lohikannoille. Menet- tely on ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa (mm. Rion sopimus 78/1994). YK:n merioikeusyleissopimuksen […more]

Elintarvikemarkkinalain uudistaminen etenee

syys 8, 2020 |

ulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen Korona-epidemian vuoksi ja ministeriössä on panostettu toimenpiteisiin, joilla tuetaan alan toimijoiden selviytymistä ja varmistetaan suomalaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden saatavuus kuluttajille myös tulevina vuosina. Koronatoimenpiteiden lisäksi myös valmisteilla ollut elintarvikemarkkinalain uudistaminen on edennyt hyvää vauhtia. Sitä koskeva hallituksen esitys esitellään eduskunnalle vielä tämän syksyn aikana. Esitys tukee osaltaan hallitusohjelman Elinvoimainen Suomi […more]

Suomalaisen ruoan päivä muistuttaa oman elintarviketuotannon tärkeydestä

syys 4, 2020 |

Syyskuun neljäntenä Suomessa juhlitaan kotimaista ruokaa. Merkkipäivä muistuttaa, miten ylpeitä suomalaiset saavat olla omassa maassa tuotetusta ruoasta ja sen turvatusta saatavuudesta vuoden jokaisena päivänä. Ruokaa pidetään helposti itsestäänselvyytenä, mutta viimeistään koronan aiheuttamat poikkeukselliset olot ovat avanneet suomalaisten silmät näkemään omissa käsissä olevan elintarviketuotannon suuren arvon. Avoimessa maailmassa mikään maa ei pärjää täysin yksin, mutta etenkin […more]

Kalan menekki on kasvanut kuluneen vuoden aikana.

syys 1, 2020 |

Koronakriisi on kasvattanut kalan menekkiä ruokakaupoissa, Pro Kala ry kertoo tiedotteessaan. Yksi isoimmista syistä siihen on kevään aikana syntynyt norjalaisen lohen ylitarjonta, joka romahdutti sen hinnat. Markkinoilla on ollut tänä vuonna tarjolla norjalaisen lohen lisäksi myös norjalaista kirjolohta selkeästi tavanomaista suurempia määriä, sillä sen globaali menekki pieneni koronakriisin takia, tiedotteessa kerrotaan myös. Lohi, kirjolohi, merilohi? […more]