Monthly Archives: joulukuu 2015

Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

joulu 28, 2015 |

Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Maa- ja metsätalousministeriö 18.12.2015 10.15 Tiedote Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla astuu vuodenvaihteessa voimaan mm. uusi kalastuslaki sekä laki haitallisten vieraslajien hallitsemiseksi. Myös eläinlääkintään liittyviin lakeihin tulee muutoksia. Kalastuslaki voimaan Uusi kalastuslaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2016. Lain tavoitteena on turvata kalojen luontainen lisääntyminen ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Jatkossa kalastuksen säätely […more]

Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä luovutti raporttinsa

joulu 21, 2015 |

Tiedote. Julkaistu: 18.12.2015 klo 12:52 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriön syksyllä 2014 perustama laajapohjainen Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä luovutti raporttinsa tänään ministeri Kimmo Tiilikaiselle. Seurantaryhmä esittää, että kalastusrajoituksia selkeytetään ja yhdenmukaistetaan saimaannorpan suojelemiseksi.  Esityksen mukaan nykyiset kaksi erillistä ja alueellisesti rikkonaista aluetta yhdistettäisiin yhdeksi yhtenäiseksi rajoitusalueeksi. Nykyinen järjestelmä on ollut monimutkainen viranomaisten, vesialueen […more]

Itämeren turska menetti MSC-sertifikaatin

joulu 21, 2015 |

Itämeren turska menetti MSC-sertifikaatin Kaikki viisi Itämeren itäisen alueen turskan kalastuslaivastoa ovat menettäneet MSC-sertifikaatin. Riippumaton arviointi osoitti, että itäisen turskakannan tila ei täytä MSC:n kestävän kalastusstandardin vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että alueelta tulevaa turskaa ei ole mahdollista enää myydä tai ostaa ympäristömerkittynä. ”MSC:n kestävän kalastuksen ympäristö̈standardia pidetään yhtenä̈ luotettavimmista instrumenteista, jolla voidaan asettaa kriteerit kalastusyritysten toiminnan […more]

Silakan ja kilohailin troolikalastuksen kiintiöt ensi vuodelle jaettu

joulu 17, 2015 |

Silakan ja kilohailin troolikalastuksen kiintiöt ensi vuodelle jaettu Maa- ja metsätalousministeriö   17.12.2015  16.11 Tiedote Hallitus on tänään antanut asetuksen silakan ja kilohailin kansallisista troolikalastuksen kiintiöistä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016. Asetus perustuu EU:n Suomelle vahvistamiin kalastuskiintiöihin, joista Pohjanlahden silakkakiintiö on 99 098 tonnia sekä silakkakiintiö Suomenlahdelle ja Itämeren pääaltaalle 38 927 tonnia. Uusien […more]

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus

joulu 16, 2015 |

Elintarviketeollisuuden talouskatsaus 4/2015 Tuotannon kehitys sahaa, viennissä hiukan valoa Elintarviketeollisuudessa ponnistellaan edelleen, jotta tuotanto saadaan nousuun. Laskusuunnassa ollut tuotanto kasvoi loppukesästä, mutta lokakuussa se taittui jälleen lievään laskuun. Liikevaihdolla ja jalostusarvolla mitattuna elintarviketeollisuuden kehitys on kuitenkin ollut parempaa kuin Suomen teollisuudessa keskimäärin. Myös alan investoinnit viime vuosina ovat olleet suuria ja investointiaste korkeampi kuin teollisuudessa […more]

Elintarvikemarkkinoiden tuonti jatkaa kasvua

joulu 15, 2015 |

Elintarvikemarkkinoiden tuonti jatkaa kasvua   Luonnonvarakeskus Julkaistu 15.12.2015 09:00 Elintarvikemarkkinoiden tuontiaste on vuosina 2003 -2012 noussut 0,7 prosenttiyksikköä vuodessa. Vuonna 2012 Suomessa myytyjen elintarvikkeiden kotimaisuusaste oli 72 prosenttia. Tuontia ovat elintarviketuotannossa ja -jakelussa käytettävät tuotteet sekä elintarvikkeet kaupan hyllyllä. Luonnonvarakeskuksen Tuonti II-tutkimuksessa käy ilmi rahavirtojen kulku elintarvikemarkkinoilla. Tuontiaste kuvaa tuonnin arvon osuutta tuotannosta. Se kasvaa, […more]

KALAVIIKKO 10.–11.3.2016 HELSINKI

joulu 15, 2015 |

KALAVIIKKO 10.–11.3.2016 HELSINKI   Yhdessä vankka ote siniseen biotalouteen Sininen biotalous – kasvun mahdollisuus on Kalaviikko 2016 – tapahtuman teema. Kalaviikko kokoaa yhteen toimijat kalatalouden eri sektoreilta ja tarjoaa osallistujille kiinnostavan ohjelman ohella puitteet tutustua alalla toimiviin kollegoihin aivan Helsingin keskustassa. Lopullinen ohjelma valmistuu tammikuun alussa, mutta esitysten aiheina ovat ainakin: –          sininen biotalous poliitikkojen […more]

Tunnistenumeron avulla parannetaan kalaerien jäljitettävyyttä

joulu 11, 2015 |

Tunnistenumeron avulla parannetaan kalaerien jäljitettävyyttä Maa- ja metsätalousministeriö 11.12.2015 14.56 Tiedote Merestä pyydettyjen ja meressä viljeltyjen kalojen jäljitettävyyttä parannetaan EU:n alueella. Suomessa kala-alan toimijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen tunnistekoodista, jonka avulla kalaerä on jäljitettävissä aina pyynti- tai keruuvaiheeseen asti. Taustalla ovat tänä vuonna voimaan tulleet EU:n yhteisen kalastuspolitiikan asetukset kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyydestä. Jäljitettävyysvaatimukset koskevat kalastusalusten […more]

Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastuksesta

joulu 10, 2015 |

Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastuksesta Tiedote. Julkaistu: 08.12.2015 klo 10:01 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Suomen ja Norjan valtuuskunnat ovat päässeet sopuun Tenojoen uusista kalastussäännöksistä vuodesta 2017 alkaen. Kalastuskuolevuutta pyritään vähentämään noin 30 prosenttia nykytasosta rajoittamalla nykyistä enemmän jokialueen kaikkia kalastusmuotoja. Säännökset mahdollistavat Tenon ainutlaatuisten lohikantojen elpymisen kestävälle tasolle. Neuvottelut maiden välillä aloitettiin vuonna 2012. […more]

EU:lta luettelo torjuttavista vieraslajeista – myös Suomeen uusi laki riskien hallitsemiseksi

joulu 7, 2015 |

Maa- ja metsätalousministeriö 7.12.2015 12.00 Tiedote EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet vieraslajiluettelon. Luettelon sisältämien lajien maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on EU:ssa kielletty. Sen sijaan täpläravun pyynti ja käyttö voi edelleen jatkua, vaikka laji sisältyykin EU:n luetteloon. Kansallinen vieraslajilaki on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Vieraslajilaki antaa mahdollisuuden nimetä myös kansallisesti haitallisia vieraslajeja, joista voi aiheutua […more]