Monthly Archives: joulukuu 2011

Hygieni- asetusten muutokset 1.1.2012

joulu 21, 2011 |

Hygienia-asetusten muutokset 1.1.2012 Hygienia-asetusten muutokset päästävät lemmikit ravintoloihin  Helsinki 20.12.2011 Maa- ja metsätalousministeriö on tänään antanut kolme elintarvikehygieniaa koskevaa asetusta. Asetukset ovat osa elintarvikelainsäädännön uudistusta, jolla lisätään valvonnan riskiperusteisuutta sekä vähennetään yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa elintarviketurvallisuuden tasosta tinkimättä. Asetukset tulevat voimaan vuoden 2012 alussa ja korvaavat vastaavat voimassa olleet ministeriön asetukset. Uudet maa- ja metsätalousministeriön […more]

Suomen dioksiinipoikkeuksesta pysyvä

joulu 5, 2011 |

Suomen dioksiinipoikkeuksesta pysyvä Helsinki 5.12.2011 EU:n komissio on antanut asetuksen, joka sallii tiettyjen Itämeren alueelta pyydettyjen kalojen käytön elintarvikkeena ilman määräaikaista poikkeusta. Komission hyväksymän asetuksen mukaan Suomi ja Ruotsi saavat myydä alueellaan Itämeren alueelta pyydettyä isoa silakkaa (yli 17 cm), taimenta, nieriää ja nahkiaista, vaikka niiden dioksiini- ja PCB-pitoisuus ylittäisi säädöksessä kaloille annetun enimmäismäärän. Lisäksi […more]