Monthly Archives: helmikuu 2010

Kansalliset tukilinjaukset

helmi 23, 2010 |

Kansalliset tukilinjaukset OHJE 23.2.2010 3329/701/2007 mmm.ri SUOMEN ELINKEINOKALATALOUDEN TOIMINTAOHJELMAN 2007-2013 KANSALLISET TUKILINJAUKSET  Maa-ja metsätalousministeriö antaa Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007­-2013 hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaavana hallintoviranomaisena Euroopan kalata­lousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista anne­tun lain (1447/2006) II §:n nojalla liitteena olevan tarkistetun ohjeen toimintaohjelman yhte­näisen ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi. Ohjeen tarkoitus on lisäksi varmistaa tuensaajien yhdenvertainen […more]