Blog

Päijänteen lahnoista tehdään nyt kouluruokaa

Syy 18, 2018 |

Jyväskylän Korpilahdella toimiva Järki särki tekee särkisäilykkeitä pääsääntöisesti Päijänteestä pyydetystä järvikalasta. ”Hankimme järvikalaa rysäkalastamalla itse ja lisäksi meille toimittavat kalaa reilut kymmenen sopimuskalastajaa”, yrittäjä Ari Seppälä toteaa. Kalastustekniikan ongelmana on ollut, että särkeä pyydettäessä rysiin tarttuu myös kiloittain lahnaa. ”Aloimme miettiä, miten myös lahna saataisiin hyötykäyttöön. Kehitimme kalastetusta lahnasta tehdyt päijännepyörykät”, Seppälä kertoo. Päijännepyörykät ilmaantuvat […more]

Ruokaviraston pääjohtajaksi Antti-Jussi Oikarinen

Syy 13, 2018 |

Hallitus on nimittänyt vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavan Ruokaviraston pääjohtajan virkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Antti-Jussi Oikarisen. Maaseutuviraston ylijohtajana tähän asti työskennelleen Oikarisen viisivuotinen toimikausi pääjohtajana alkaa 8.10.2018 siten, että pääjohtaja aloittaa viraston valmisteluun liittyvän työskentelyn ensin maa- ja metsätalousministeriössä ja siirtyy sitten vuoden 2019 alusta johtamaan Ruokavirastoa. Virkaa haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä. Antti-Jussi […more]

Elintarvikemarkkinalaki etenee eduskuntaan – elintarvikemarkkinavaltuutetulle tulossa vahva rooli

Syy 13, 2018 |

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen elintarvikemarkkinalaiksi. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2019 ja sen tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Elintarvikekauppaa valvomaan tulee elintarvikemarkkinavaltuutettu. Lailla varmistettaisiin tuottajille mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat sopimukset kirjallisina. Lisäksi pyritään estämään kohtuuttomien ehtojen ja hyvän liiketavan vastaisten tai muuten toisen osapuolen […more]

Minna-Mari Kaila jatkaa maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston johdossa

Syy 13, 2018 |

Hallitus on nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kailan maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäälliköksi ajalle 14.9.2018 – 30.11.2019. Kaila hoitaa tehtävää, kunnes viran vakinainen haltija Risto Artjoki palaa virkavapaalta. Artjoki toimii tällä hetkellä EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä. Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkönä Kaila on toiminut vuoden 2017 alusta lähtien. Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: kansliapäällikkö […more]

Järvikalasta tuli herkkutuote – Säkylässä kehitetty hoitokalastuksen malli halutaan valtakunnalliseksi

Syy 10, 2018 |

Säkylän Pyhäjärvellä on onnistuttu tekemään hoitokalastuksesta taloudellisesti kannattavaa. Myös aiemmin väheksytystä särjestä tuli tärkeä saaliskala sen jälkeen, kun Apetit alkoi valmistaa siitä järvikalapihvejä Säkylän tehtaallaan. Malli on osoittautunut niin toimivaksi, että se halutaan levittää valtakunnalliseksi. Vuosien työn tulos Pyhäjärvi-instituutti on tehnyt pitkään töitä, jotta vähempiarvoiset kalat saataisiin hyötykäyttöön. Hoitokalastusta tarvitaan ehkäisemään järven rehevöitymistä, mutta aiemmin […more]

Kala-alan yrittäjillä on vahva usko tulevaisuuteen

Syy 3, 2018 |

Kalatalous on yksi maailman vanhimmista elinkeinoista. Tänä päivänä se on osa nykyaikaista elintarviketeollisuutta, ja usko tulevaan on alalla vahva. Yrittäjän päivänä 5.9. kala-alan yrittäjät katsovat tulevaan luottavaisin mielin ja uusin suunnitelmin. Terveellistä ruokaa halutaan maailmassa lisääntyvässä määrin. Sen suhteen tulevaisuus näyttää meille oikein lupaavalta, arvioi kalankasvattaja Mikko Pajula Haverön Lohesta Paraisilta. Ruoan kysyntä kasvaa lähitulevaisuudessa […more]

Ystävykset kehittivät merilohisavusta suolatuotteen – ”Sopii kaikkeen paitsi maantien suolaukseen”

Syy 1, 2018 |

LO­VII­SA Sa­noit­ta­ja, mu­siik­ki­tuot­ta­ja ja lau­la­ja Ilk­ka ”Ile” Vai­nio on läh­te­nyt yh­des­sä lo­vii­sa­lai­sen ka­las­ta­ja Ben Hen­riks­so­nin kans­sa mu­kaan suo­la­bis­nek­seen. Vii­me ke­vää­nä en­si­sil­mäyk­sel­lä ys­tä­vys­ty­neet ka­ve­ruk­set ovat ke­hit­tä­neet uu­den ruo­ka­tuot­teen, joka on saa­nut ni­mek­seen ”Ys­tä­vän suo­la”. Idea syn­tyi het­kes­sä. – Seu­ra­sin, kun ai­dot me­ri­lo­het kyp­syi­vät sa­vus­tus­kaa­pis­sa. Siel­tä tu­le­va sa­vun tuok­su oli il­mi­ö­mäi­nen, pa­ras tuok­su mitä tie­dän. Tuli niin hie­no […more]

Kuhatutka jäljittää kotimaisen kalan alkuperän

Elo 31, 2018 |

Ruokaketjun läpinäkyvyys ottaa kesän aikana harppauksen, kun asiakkaat voivat tarkistaa Kotimaista-kuhansa kalastuspaikat Kuhatutka-sovelluksen avulla. S-ryhmän vähittäiskaupan sovellus on rakennettu blockchain- eli lohkoketjuteknologialla, jota kokeillaan elintarvikealalla nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Asiakkaat voivat jäljittää kuhan sen kotivesistöön Kotimaista-kuhafileen pakkauksessa olevan QR-koodin avulla tai kirjautumalla osoitteeseen s-kanava.fi/kalat/kuha. Jäljitettävyys perustuu lohkoketjuteknologiaan, jonka avulla kerätään tietoa kalan pyyntihetkestä kaupan hyllylle […more]

Luonnonvarakeskuksen pääjohtajaksi laitoksen tutkimusylijohtaja Johanna Buchert

Elo 23, 2018 |

Valtioneuvosto on nimittänyt avoinna olleeseen Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtajan virkaan tekniikan tohtori Johanna Buchertin. Luken tutkimusylijohtajana tähän asti työskennelleen Buchertin viisivuotinen toimikausi pääjohtajana alkaa 10.9.2018. Viran edellinen haltija Mari Walls siirtyi elokuussa uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi. Buchert on työskennellyt Luken tutkimusylijohtajana elokuusta 2015 alkaen. Sitä ennen hän työskenteli pitkään useissa eri tehtävissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. […more]

Kotimaiselle kalalle annettava mahdollisuus

Elo 22, 2018 |

Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastukselle myönnettiin kesäkuussa kestävän kalastuksen MSC-sertifikaatti. Kalojen vierasainepitoisuudet ovat vähentyneet. Kuluttajat arvostavat kotimaista kalaa. Kalalla on hyvä kysyntä, jos vain olisi myytävää. Hyvistä uutisista huolimatta etenkin rannikkokalastus on syvässä kriisissä. Rannikkokalastuksen vahinkoeläinongelmaan ei ole saatu ratkaisua ja avomerikalastusta rasittavat suuret vuosittaiset kiintiövaihtelut. Suomen Riistakeskus päivittää parhaillaan hyljekantojen hoitosuunnitelman. SAKL:n mielestä […more]