Säädökset

Laki
Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta.

SWE fs20141188 FIN sk20141188

Laki

Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muutta- misesta.

SWE fs20141189 FIN  sk20141189

Laki
Rikoslain 48 a luvun 2 §:n muuttamisesta.

SWE fs20141190 FIN sk20141190

Laki
Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta.

SWE fs20141191 FIN sk20141191

Laki

Merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 10 ja 21 §:n muuttamisesta.

SWE fs20141192 FIN sk20141192

Laki
Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

SWE fs20141193 FIN sk20141193

Laki
Kalastuslain 8 a ja 88 §:n muuttamisesta.

SWE fs20141426 FIN sk20141426

Valtioneuvoston asetus

Silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääal- taalla vuonna 2015.

SWE fs20141441 FIN sk20141441

Valtioneuvoston asetus

Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista.

SWE fs20141442 FIN sk20141442

Eviran uusi ohje omavalvonnan valvonnasta

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/eviran_ohje_16043_1.pdf

Oivan Oiva arviointiohjeet HYVÄKSYTYILLE elintarvikehuoneistoille

https://www.oivahymy.fi/portal/fi/yrityksille/tarkastusohjeet/hyvaksytyt+elintarvikehuoneistot/

 

1.1.2016 Voimaan tulevia lakeja

379/2015 Suomeksi

Kalastuslaki,  14.4.2015

380/2015 Suomeksi

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta,  14.4.2015

381/2015 Suomeksi

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta, 14.4.2015

382/2015 Suomeksi

Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta,  14.4.2015

798/2018 Suomeksi På svenska

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, julkaistu 28.9.2018, voimaan 1.10.2018