Monthly Archives: tammikuu 2019

Kaloillakin on ”satokaudet” – lataa ilmainen kalenteri!

Tam 15, 2019 |

Monella on käytössään satokausikalenteri, jotta kaupan hedelmä- ja vihannesosastolla voi tehdä parempia valintoja. Samanlaisia kausia on myös pyydetyllä kalalla: eri kalalajeilla on omat sesonkinsa, jolloin niitä saa varmemmin tuoreena. – Keskitalven madeaika tai rapukauden alkaminen heinäkuussa ovat sellaisia juttuja, jotka moni tietää, mutta muiden kalojen suhteen sesongeista ei olla yhtä tietoisia, Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Katriina Partanen kertoo. […more]

Alkuperämaan tulee näkyä ravintoloissa toukokuun alusta alkaen

Tam 14, 2019 |

Euroopan komissio ei vastusta Suomen asetusehdotusta, joka velvoittaa ravintoloita ilmoittamaan näkyvästi lihan alkuperämaan tarjoilupaikoissa. Alkuperämerkintävaatimuksella halutaan edistää kuluttajan edellytyksiä tehdä tietoisia ja vastuullisia valintoja ravintoloissa. Asetus astuu voimaan toukokuun 2019 alussa. Suomi lähetti kesäkuussa 2018 komissiolle ehdotuksen asetuksesta, joka velvoittaisi ravintoloita ilmoittamaan näkyvästi kalan ja lihan alkuperämaan tarjoilupaikoissa. Merkittävä osa Suomeen tuotavasta lihasta päätyy juuri […more]

Ensimmäinen vientilupa suomalaisille kalatuotteille Kiinaan

Tam 9, 2019 |

Kiina on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion ja Ruokaviraston vienninedistämismatkan yhteydessä myöntänyt ensimmäistä kertaa vientiluvan suomalaisille kalatuotteille. Kiinan viranomaisten myöntämä vientihyväksyntä on laitoskohtainen ja koskee toistaiseksi yhtä suomalaista kalatuotteiden valmistajaa. Lupa vientiin tuli nimenomaan suomalaiselle kalalle, norjalaista lohta ei Suomen kautta voi viedä Kiinaan. Lupa koskee nimettyjä kalalajeja ja -tuotteita, muun muassa pakastettua, suolattua […more]

Huomisen pöytää kattamassa – Elintarviketeollisuusliiton tavoitteet hallitusohjelmaan 2019–2023

Tam 9, 2019 |

Elintarviketeollisuus on Suomessa kokoaan merkittävämpi tekijä. Alalla toimii 1 700 yritystä, jotka työllistävät suoraan 38 000 ihmistä, mutta elintarviketeollisuuden työpaikat tuottavat suuremman kerrannaisvaikutuksen maamme työllisyyteen kuin muu teollisuus: yksi työpaikka elintarvikeyrityksessä synnyttää peräti yli kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan. – Kotimaakunnilleen ruokia ja juomia valmistavat yritykset ovat tärkeitä elinvoiman lähteitä myös investoijina sekä verotulojen ja vientieurojen kerryttäjinä. Ne […more]

Ruokavirasto

Tam 3, 2019 |

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta ovat yhdistyneet uudeksi Ruokavirastoksi 1.1.2019. Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- […more]