Monthly Archives: maaliskuu 2015

Uusi verkkomuotoinen YEL-työtulo-opas

Maa 5, 2015 |

Ohessa vapaasti käyttöönne tiedote uudesta verkkomuotoisesta YEL-työtulo-oppaasta.   Yrittäjien toimialajärjestöt ovat pyytäneet, että verkkomuotoisesta työtulo-oppaasta vastaava ja sen tietoja päivittävä Eläketurvakeskus tekisi juttumuotoisen tiedotteen käytettäväksi toimialajärjestöjen lehdissä ja verkkosivuilla.   Osoitteesta www.tyoelakelakipalvelu.fi/tyotulo-opas avautuva ja käytettävä opas korvaa aiemmat työtulo-oppaat. Mitään paperimuotoista, myöskään pdf-muotoista, YEL-työtulo-opasta ei enää tehdä.   Ystävällisin yhteistyöterveisin ja lisätietoja:   Harri Grönlund, vakuuttamisasiantuntija Lakiosasto, […more]

Kalastuslain uudistus

Maa 4, 2015 |

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi tänään mietintönsä kalastuslain uudistuksesta. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on erittäin tyytyväinen valiokunnan lakiin tekemiin parannuksiin. – Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, uusi laki ei heikennä kalavesien omistajien asemaa, sillä kalastusoikeus ja siihen liittyvä määräämisvalta kuuluvat jatkossakin lähtökohtaisesti vesien omistajille.  Kalastusta voidaan edelleen säännellä myös omistajien määrittelemillä lupaehdoilla, Orpo sanoo. […more]