Blog

Kaloillakin on ”satokaudet” – lataa ilmainen kalenteri!

Tam 15, 2019 |

Monella on käytössään satokausikalenteri, jotta kaupan hedelmä- ja vihannesosastolla voi tehdä parempia valintoja. Samanlaisia kausia on myös pyydetyllä kalalla: eri kalalajeilla on omat sesonkinsa, jolloin niitä saa varmemmin tuoreena. – Keskitalven madeaika tai rapukauden alkaminen heinäkuussa ovat sellaisia juttuja, jotka moni tietää, mutta muiden kalojen suhteen sesongeista ei olla yhtä tietoisia, Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Katriina Partanen kertoo. […more]

Alkuperämaan tulee näkyä ravintoloissa toukokuun alusta alkaen

Tam 14, 2019 |

Euroopan komissio ei vastusta Suomen asetusehdotusta, joka velvoittaa ravintoloita ilmoittamaan näkyvästi lihan alkuperämaan tarjoilupaikoissa. Alkuperämerkintävaatimuksella halutaan edistää kuluttajan edellytyksiä tehdä tietoisia ja vastuullisia valintoja ravintoloissa. Asetus astuu voimaan toukokuun 2019 alussa. Suomi lähetti kesäkuussa 2018 komissiolle ehdotuksen asetuksesta, joka velvoittaisi ravintoloita ilmoittamaan näkyvästi kalan ja lihan alkuperämaan tarjoilupaikoissa. Merkittävä osa Suomeen tuotavasta lihasta päätyy juuri […more]

Ensimmäinen vientilupa suomalaisille kalatuotteille Kiinaan

Tam 9, 2019 |

Kiina on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion ja Ruokaviraston vienninedistämismatkan yhteydessä myöntänyt ensimmäistä kertaa vientiluvan suomalaisille kalatuotteille. Kiinan viranomaisten myöntämä vientihyväksyntä on laitoskohtainen ja koskee toistaiseksi yhtä suomalaista kalatuotteiden valmistajaa. Lupa vientiin tuli nimenomaan suomalaiselle kalalle, norjalaista lohta ei Suomen kautta voi viedä Kiinaan. Lupa koskee nimettyjä kalalajeja ja -tuotteita, muun muassa pakastettua, suolattua […more]

Huomisen pöytää kattamassa – Elintarviketeollisuusliiton tavoitteet hallitusohjelmaan 2019–2023

Tam 9, 2019 |

Elintarviketeollisuus on Suomessa kokoaan merkittävämpi tekijä. Alalla toimii 1 700 yritystä, jotka työllistävät suoraan 38 000 ihmistä, mutta elintarviketeollisuuden työpaikat tuottavat suuremman kerrannaisvaikutuksen maamme työllisyyteen kuin muu teollisuus: yksi työpaikka elintarvikeyrityksessä synnyttää peräti yli kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan. – Kotimaakunnilleen ruokia ja juomia valmistavat yritykset ovat tärkeitä elinvoiman lähteitä myös investoijina sekä verotulojen ja vientieurojen kerryttäjinä. Ne […more]

Ruokavirasto

Tam 3, 2019 |

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta ovat yhdistyneet uudeksi Ruokavirastoksi 1.1.2019. Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- […more]

Kalankasvatukselle heltiää niukasti lupia, vaikka WWF suosittelee kotimaisen kirjolohen syömistä

Jou 18, 2018 |

Vielä 1990-luvulla Suomessa kasvatettiin 20 miljoonaa kiloa lohikaloja. Nyt määrä on enää 13 miljoonaa kiloa. Samaan aikaan suomalaisten kalanälkä kasvaa ja vain20 prosenttia syödystä kalasta on kotimaista(siirryt toiseen palveluun). Kalaneuvos Oy:n varatoimitusjohtaja Toni Hukkanen arvelee, että tieto kalankasvatuksen kehittymisestä ei ole kantautunut kaikkien korviin ja olettamukset perustuvat liian monilla 80-luvun kasvatukseen. – Rehutehokkuus on kasvanut […more]

Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Jou 18, 2018 |

Vuoden 2019 alussa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla aloittaa toimintansa uusi Ruokavirasto. Tämän lisäksi vuoden vaihteessa muun muassa tulee voimaan elintarvikemarkkinalaki, otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri ja uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa. Uusi Ruokavirasto aloittaa toimintansa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistyvät uudeksi Ruokavirastoksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikaksi tulee […more]

Joulupöytä kalastajan tapaan

Jou 18, 2018 |

Joulun lähestyessä kävimme tapaamassa loviisalaista ammattikalastajaa, jonka pyytämästä kalasta syntyvät tänä jouluna herkut moneen pöytään. Mitä kuuluu kalastajan jouluvalmisteluihin, ja millä vinkeillä jokainen voi kattaa joulupöytänsä kukkuroilleen sesongin parhaita kalaherkkuja kalastajan tapaan? Merestä on matkaa joulupöytään. Tuon matkan kala taittaa ammattikalastajan huomassa. Loviisalaisen kalastaja Mikael Lindholmin uuneista valmistuvat sen seitsemän sortin kalaherkut asiakkaiden juhlapöytiin. Kun […more]

Kotimaisen kalan kulutus ennallaan – tuontilohen kulutus kasvoi hieman

Jou 16, 2018 |

Suomalaiset kuluttivat vuonna 2017 asukasta kohti kotimaista kalaa hieman yli neljä kiloa fileepainoksi laskettuna. Tuontikalaa käytettiin lähes kymmenen kiloa. Kalan kokonaiskulutus kasvoi edellisvuodesta noin kuusi prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastosta. Kotimaisista kaloista eniten, eli 1,2 kiloa asukasta kohti, syötiin kirjolohta. Ulkomaisista kaloista eniten kului kasvatettua lohta, jota suomalainen söi 4,0 kiloa. Tuontilohen kulutus […more]

Elintarvikemarkkinalaki vahvistettiin

Jou 14, 2018 |

Tasavallan presidentti on vahvistanut hallituksen esityksen elintarvikemarkkinalaiksi. Laki astuu voimaan 1.1.2019 ja sen tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Elintarvikekauppaa valvomaan tulee elintarvikemarkkinavaltuutettu, jonka virka avataan vuodenvaihteessa toimintansa aloittavaan Ruokavirastoon. Lailla varmistetaan tuottajille mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat sopimukset kirjallisina. Pyrkimyksenä on estää kohtuuttomien ehtojen ja hyvän liiketavan […more]